NÄTRASTVAKTEN

NYHET:

liveonline3

NÄTRASTVAKTEN

Nätrastvakten tar hand om skolans mobilproblem.

Ger du dina elever tillgång till någon som kan hjälpa dem

på nätet, där de är, när det händer?

Slipper eleverna oroa sig för kränkande händelser i mobilen,
slipper lärarna konflikter och alla kan fokusera på lärandet.

Ni får en kod till Nätrastvakten (bilden ovan) som placeras på skolans hemsida. 
Lärare, föräldrar och elever kan klicka på bilden och få hjälp med sina mobilproblem online. (Prova själv att klicka!) 
Du får frågor/problem vidarebefordrade med epost till av dig/ bestämd mottagare (Kuratorn?)
KOM IGÅNG, DET FINNS INGET ATT VÄNTA PÅ!
 
Gör din intresseanmälan här.

Om du utnyttjar en tjänst som du inte behöver betala för är det inte du som är kunden, då är det du som är varan.

Thore Husfeldt, Algoritmforskare Lunds universitet

Hem
Ulf Silling @IT_Lotsen
Här erbjuder vi strategisk rådgivning, föredrag och utbildning om verksamhetsutveckling och digitalisering. 
Digitaliseringens största effekter uppstår när man jobbar och organiserar sin verksamhet efter helt nya förutsättningar. Vi vet, av lång erfarenheterfarenhet, att digitaliseringen huvudsakligen handlar om ny infrastruktur. När tid och plats inte längre begränsar, uppstår nya möjligheter. Vi visar hur du kan öka din konkurrenskraft, tillgänglighet, service och spara mycket tid och pengar.
Ulf Silling

NÄR DET DIGITALA TÅGET KOMMER

För kommunledning & förvaltning.

mellan vagskal 

Digitaliseringen öppnar för helt nya sätt att jobba och organisera verksamheter. När begränsningar av tid och rum inte längre gäller, blir din kommun centralort, ett musklick från Stockholm och New York.

Här lär du dig hur digitaliseringen inte bara kan spara mycket pengar, utan också leder till UTVECKLING OCH TILLVÄXT. Så skapar ni helt nya arbetstillfällen, möjligheter till studier och skanpar underlag för service och tjänster.

- Trendspaning, Hur blir den digitala framtiden?
- Nya sätt att arbeta o organisera verksamheter.
- Nya digitala affärsmöjligheter.
- Vilka åtgärder gör en "framtidskommun"?

VINSTER: 

1. Tillväxt & nya arbetstillfällen.
2. Nya tjänster & ökad service.
3. Spara mycket tid & pengar.
4. Ökat värde på mark o lokaler.
Läs mer här. Boka här.

FÖREDRAG: SKOLANS DIGITALISERING

För BoU-förvaltning & Skolledning

mellan keyboard

 

För många har skolans digitalisering kostat mer tid och pengar än det sparat. Allt för mycket fokus har varit på elevernas digitala kompetens. Nu är det hög tid att skolledningen får kunskap om nya sätt att jobba och organisera verksamheten digitalt. Det är det som är nyckel till sparade pengar och högre resultat.

- Digitaliseringens hot & möjligheter.
- Framtidens lärande, roller o funktioner.
- Vad är vems digitala kompetens?
- Digitala strategier, Bärbar - surfplatta, BYOD?
- Nya sätt att arbeta och organisera undervisningen.
- Nya tjänster/verksamheter, underlag/marknader & intäkter.

VINSTER:

1. Lösning på lärarbristen.
2. Sparade miljoner i skolbudgeten.
3. Högre PISA, betyg, meritvärden och resultat.
4. Flextid & plats för lärare och elever.
Läs mer här. Boka här.

SÄKERONLINE (2)

För elever åk 3+

liten appiphone

- Ask, KiK, Instagram, Snapchat, FB
- Nätmobbning & kränkningar
- Chatta & lägga ut bilder
- Lagar & regler
- Att spåra & bevisa

RESULTAT:

1. Lär sig vad som gäller.
2. Hur man skyddar sig själv.
3. Var kan man få hjälp.
4. Hur man undviker problem.

Läs mer här.

BARNSÄKER ONLINE (2)

För föräldrar

BarnFotM

- Nätmobbning
- Sexuell utsatthet
- Självskadebeteende
- Spela onlinespel på nätterna
- Hushållsnära droger

RESULTAT

1. Hur du skyddar dina barn
2. Hur du skyddar plånboken
3. Att förstå orsak - verkan
3. Lär dig konkreta åtgärder

Läs mer här.

DIGITAL ELEVHÄLSA

För skolpersonal mfl

SkvallerM

- Nätmobbning & kränkningar
- Psykisk ohälsa
Orsaker & mekanismer
Konsekvenser
Konkreta åtgärder

RESULTAT:

1. Nå fram där unga befinner sig
2. Stoppa innan problem eskalerar
4. Nya effektivare arbetsformer
5. En digital strategi för elevhälsa

Läs mer här.

Regeringens strategi en katastrof


TOTALT MISSFÖRSTÅTT DIGITALISERINGEN

När ministrarna idag presenterar Regeringens digitala strategi för skolan på Tekniska museet, sker det verkligen på rätt plats.

Det är där strategin (om det ens kan kallas för det) och ministrarna hör hemma. Regeringens utgångspunkt utgångspunkt är drygt 12-år gammal. I IT-sammanhang, ett astronomiskt avstånd.

Skolan är i STORT behov att lösa många problem och utmaningar, tex 70.000 saknade lärare. Om det handlar Regeringens nationella strategi inte. Där finns inte heller några mål om förbättrade resultat, ökad tillgänglighet sparade pengar eller lärarnas (digitala) kompetens. Faktum är att där inte finna något annat mål än att alla elever ska ha en egen apparat 2020. Något som dagens unga redan har till 98%.

 


MILJARDERNA KASTAS I SJÖN

Redan har ca 3 miljarder satsats på IT i skolan, utan några som helst påvisade högre resultat. Den nya planen kommer kosta minst 3 miljarder till. Var är skolans krav på forskning och beprövad erfarenhet? Borta!

VILAR PÅ FEL (GAMMAL 2006) GRUND

För den oinvigde kan det vid första anblick verka vettigt att våra barns ska lära sig hantera framtidens verktyg, Men, som de flesta redan sett, har unga inga problem med det digitala. Det är snarare de vuxna (lärarna) som har. Regeringens utgångspunkt kommer från en EU-rekommendationEU-rekommendation från 2006 om 8 nyckelkompetenser. Det var innan någon hade hört om iPhone, iPad, Surfplatta, Smartmobil, wifi, trådlösa nät 3g, 4g ,5g.

INGET AKADEMISKT ÄMNE

Digitaliseringen är inte ett akademiskt ämne som ska förstås och problematiseras. Digitaliseringen skall användas för att lösa många av skolans STORA PROBLEM. Lärarbristen är ett AKUT BEHOV. Skolan kan inte prata om digitalisering och fortsätta jobba som på 1900-talet. Det är inte det digitala som behöver komma in i skolan, utan skolan som behöver komma ut på digitalt.


MÅNGA VARNINGSSIGNALER:

Regeringens strategi (?) har ALLA FEL OCH BRISTER. Först och främst är det ingen som förstår digitaliseringen. Ingenting går ut på att lösa några som helst behov eller problem. Inga pengar ska sparas. Inget ska bli effektivare.
Här saknas:
- ANALYSER
o Av den tekniska utvecklingen
o Av elevernas tillgång till digitala apparater, idag och 2022 (redan 98%)
o Förväntade konsekvenser av digitaliseringen
o Skolans, lärarnas, elevernas framtida behov
o Konsekvens analyser
o Alternativa lösningar
o Andra branscher erfarenheter
- KONKRETA MÄTBARA MÅL
o Betyg, resultat, PISA, meritvärden
o Tid som skulle sparas (minska behovet av lärare)
o Ökad tillgång till lärare (för eleverna).

HOT MOT VÄLFÄRDEN

Bristen på digital kompetens hos Regeringen utgör ett reellt och allvarligt hot mot välfärden. Samhället står inför mycket stora förändringar och det kommer ha avsevärda konsekvenser för många verksamheter. Många kommer bli arbetslösa, stora grupper kommer behöva omskolning. Fråga om det livslånga lärande blir en realitet. Vi kan välja att styra utvecklingen eller drabbas av den.

FÖREDRAG: DIGITALISERAD UNDERVISNING

För Lärare och Skolledning

boktpc

- Digitalkompetens, vad måste man kunna?
- Vad kan du göra med/utan 1-1? Mobilen?
- The flipped classroom, mer än ett klipp på YouTube.
- Krav på digitala läromedel/resurser
- Införandestrategier,att motivera föräldrar och elever?

VINSTER:

1. Frigöra tid och pengar. Mindre administration.
2. Mer motiverade elever, föräldrar och lärare.
3. Mer individualiserad undervising & högre resultat
4. Lärarnas högre lön & status.
Läs mer här. Boka här.

Unga, Sociala medier & psykisk ohälsa

För ANDT, elevhälsan, soc, BUP, mfl

ChattFarlM

Ett högaktuellt föredrag om:

- Psykisk ohälsa,
- Självmord,
- Självskadebeteende,
- Sexuell utsatthet,
- Nätdroger

VINSTER:

1. Minska självmord och psykisk ohälsa
2. Avlasta/spara pengar i primärvården
3. Fånga upp problem innan de eskalerar
4. Nå fram till unga där de befinner sig
5. Väsentligt sänka trösklarna för unga att söka råd, stöd och hjälp
6. Nya sätt att arbeta och organisera
Läs mer här.

Till att börja med har vi visat att 1:1 inte är ett it-projekt utan ett

förändringsprojekt som sträcker sig över flera år och innebär en ganska

genomgripande förändring av skolans arbetsorganisation, arbetsprocesser och

arbetsvillkor.

Forskningsresultat Unosuno

GTranslate

Swedish Chinese (Traditional) English French German Hindi Japanese Thai

NÄTRASTVAKTEN

DIN DIGITALA RÅDGIVARE

Första 15 min är gratis.
Därefter 500:- + moms/15 min.

KLICKA HÄR

Tekniska krav: Webbläsare..
Kamera, mikrofon och projektor gör det mycket bättre.
Betala med Swish eller kort via PayPal.
(Boka tid direkt i min kalender här.)
Go to top