Skolpersonal

DIGITAL ELEVHÄLSA

JOBBA MER MODERNT OCH EFFEKTIVT MED NÄTMOBBNING OCH ANDRA PROBLEM PÅ NÄTET

MÅLGRUPP: Skolpersonal, 
TID: 2 tim
PRIS: 12.000:- + moms + ev resekostnader utanför  Storstockholm

 

EN NY DIGITAL STRATEGI

FÖR ETT TIDSENLIGT OCH FRAMTIDSINRIKTAT ELEVHÄLSOARBETE

ÄNDRA ERT SYNSÄTT PÅ LIKABEHANDLINGSPLANEN

FRÅN

ETT ALIBIDOKUMENT TILL ETT AKTIVT VERKTYG SOM

SPAR MYCKET TID OCH PENGAR.

Bransskyddforen skolan brinner GP Nätmobb skolan ansvar Ekot krank okar liten lappadphone
Det blir allt fler mobiler, surfplattor och datorer i skolan. Helt nya digitala problem och utmaningar kräver också nya digitala sätt att arbeta. Det går inte att lösa nya problem med gamla arbetssätt.
Tillsammans med nya lagkrav ställer det större krav att kunna handskas effektivare med problem på nätet. Tvärtom vad många i skolan tror, går det också att effektivt förebygga nätmobbning och störande användning av socialamedier på lektionstid. Det handlar bara om att ha rätt kunskap.
Vi tar utgångspunkt i Läroplanens, Lgr11 grundparagraf 2.1 Normer och värden, som bla tar upp mål och riktlinjer hur skolan och lärarna skall arbeta med förebyggande arbete och förebygga alla former av kränkningar.
Vårt föredrag ger 4 väsentliga vinster:
1. Fånga upp problem innan de hinner eskalera.
2. Nå fram där unga befinner sig.
3. Sänker trösklarna för unga att söka hjälp.
4. Grunden till en ny digital strategi för en modern & effektiv elevhälsa.

"Stort tack för igår! Mycket uppskattat från samtliga föreläsningar har jag nu kort hunnit höra!"
Rektor

"Vi vill bara tacka för en givande föreläsning!"
Elevhälsan

 

10.000-tals nöjda elever, föräldrar, lärare och rektorer på skolor i hela Sverige.
Höga utvärderingar, ofta 8-10 på en 10-gradig skala.
Se vad pressen skriver här.

PRIS:12.000:- + moms. Gör en intresseanmälan här.

SKOLANS DIGITALISERING

mellan keyboard

För många har skolans digitalisering lett till merarbete och ökade kostnader, i stället för tvärtom. Orsaken är brist på rätt kunskap. Det har blivit för mycket fokus på handhavande, istället för nya effektivare sätt att jobba och organisera verksamheten.
Få, om någon, har en IT-strategi för införande av ny teknik och hur det ska leda till sparad tid, pengar och högre resultat. Många pratar om digitaliseringen, men jobbar inte digitalt.
Utan struktur och strategi är det stor risk att både lärare och elever nästa termin flyr till en annan skola. Vet du inte vad du ska göra med grejerna, står du kanske där ensam som Svarte-Petter med din smart-board eller iPad och undrar vad som hände. 
Vi visar på vårt föredrag vilken kompetens förvaltning, skolledning och lärare behöver för att utveckla skolan digitalt. Konsten är att jobba och organiera verksameheten effektivare. Då öppnar sig möjligheterna att höja resultaten och spara många miljoner i budgeten.
Vi ger skolpolitiker, förvaltning och skolledning insikt och kunskap om digitalieringens hot och möjligheter.

 

- Digitaliseringens hot & möjligheter.
- Framtidens lärande, roller o funktioner.
- Vad är vems digitala kompetens?
- Digitala strategier, Bärbar - surfplatta, BYOD?
- Nya sätt att arbeta och organisera undervisningen.
- Nya tjänster/verksamheter, underlag/marknader & intäkter.

VINSTER:

1. Lösning på lärarbristen.
2. Sparade miljoner i skolbudgeten.
3. Högre PISA, betyg, meritvärden och resultat.
4. Flextid & plats för lärare och elever.
Pris: 18.000 + moms + resa utanför Stor-stockholm. Tid: 1,5 tim. Boka här.

DIGITALISERAD UNDERVISNING

boktpc

Många lärare har fått bärbara datorer eller surfplattor släppta i sitt knä. Ofta utan något annat motiv än ökad måluppfyllelse. Hur man ska göra är upp till var och en, efter egen kompetens och kreativitet. Inte sällan leder det till stor frustration och fokus på appar och knappar.
Vinsten för lärarna ligger dock i att utveckla nya arbetsmetoder, som gör undervisningen effektivare. Vi visar på vårt föredrag hur man blir av med administration, frigör mer tid för eleverna och strukturerar en allt mer individualiserad undervisning.
Är du intresserad av hur "The flipped classroom" kan leda till högre lön och status, är det här föredraget för dig. Du får uppslag till nya arbetssätt som leder till enklare arbete och högre resultat istället för hur man spelar in filmer med sin iPad.

 

- Digitalkompetens, vad måste man kunna?
- Vad kan du göra med/utan 1-1? Mobilen?
- The flipped classroom, mer än ett klipp på YouTube.
- Krav på digitala läromedel/resurser
- Införandestrategier,att motivera föräldrar och elever?

VINSTER:

1. Frigöra tid och pengar. Mindre administration.
2. Mer motiverade elever, föräldrar och lärare.
3. Mer individualiserad undervising & högre resultat
4. Lärarnas högre lön & status.

Pris: 12.000 + moms + resa utanför Stor-stockholm. Tid: 1,5 tim Boka här

IT-RÅDGIVNING

BEHÖVER DU NÅGON ATT PRATA MED OM IT?

MÅLGRUPP: Lärare, skolledning, förvaltning, TID: 1,5 tim
BrainL PusselL liten phoneworld liten plattaappar
Är du i händerna på en IT-avdelning? Kanske några pådrivande pedagoger som vill göra en massa spännande saker? Känns det som du inte har full kontroll på konsekvenserna eller vilken väg man ska gå? Hur ska man få fart på de som är rädda för allt nytt? Kan IT-satsningar ge kvalitativa och ekonomiska vinster? Vad behöver personalen för kunskaper?
Undivk göra alla misstag själv! Spara 3 år av farligt och dyrt IT-experimenterande. Gör rätt direkt från början. Rådfråga en mycket erfaren IT-expert, som svara på alla dina frågor om IT.

 

- BLI INSPIRERAD, FÅ VÄGLEDNING SÅ DU SNABBT KOMMER IGÅNG!

- FÅ KUNSKAP OM OCH KONTROLL PÅ IT-FRÅGORNA!

- DU KAN HA EN RÅDGIVARE & BOLLPLANK PÅ NÄSTA LEDNINGS/ARBETSLAGSMÖTE

MÖJLIGA FRÅGOR:

- Vilka erfarenheter finns? Vad säger forskning och utvärderingar?
- Vad finns det för kända och förväntade problem?
- Hur får man kommunledning och skolpolitiker att ta fram pengarna?
- Varför måste du satsa på IT?
- Hur kommer IT-satsningar påverka vår verksamhet?
- Hur kan man vara med i matchen utan 1:1-satsning?
- Har vi tänkt rätt om vi köper in iPads och inte Laptops?
- Vad ska man egentligen använda datorerna till?
- Vad kan vi göra för ekonomiska vinster med IT?
- Vilken kompetens behöver personalen?
- Hur får man lärare, elever och föräldrar att bli positiva?
- Hur kan IT ge lärarna högre lön och status?

För undervisning med IT, inte IT i undervisningen!
10.000-tals nöjda elever, föräldrar, lärare och rektorer på skolor i hela Sverige.
Höga utvärderingar, ofta 8-10 på en 10-gradig skala.
Se vad pressen skriver här.

 

PRIS: 5.000 + moms. Gör en intresseanmälan här

GTranslate

Swedish Chinese (Traditional) English French German Hindi Japanese Thai

NÄTRASTVAKTEN

DIN DIGITALA RÅDGIVARE

Första 15 min är gratis.
Därefter 500:- + moms/15 min.

KLICKA HÄR

Tekniska krav: Webbläsare..
Kamera, mikrofon och projektor gör det mycket bättre.
Betala med Swish eller kort via PayPal.
(Boka tid direkt i min kalender här.)
Go to top