Det första övergripande rådet till kommunerna är därför att börja med att ställa rätt fråga. Utmaningen är inte ”hur ger vi varje elev en dator”, utan ”hur organiserar vi bäst samarbete – på varje skola och i kommunen som helhet – så vi på bästa sätt kan utnyttja den nya teknikens möjligheter för att uppnå de mål vi prioriterar?”

Forskningsresultat Unosuno

HemDigitaliseringIT i Skolan

IT i Skolan

IT i skolan är den viktigaste frågan sedan folkskolereformen 1842. Frågan om elevernas IT-kompetens enligt läroplanen utgör kanske bara 20 % av den verkliga utmaningen.
Med IT förändras hela infrastrukturen och alla begrepp som är relaterade till tid, rum och plats kan omprövas. Ska lärarna ägna sig åt hur datorn fungerar, när frågan är hur man kan lösa skolans problem och utveckla lärandet? 
PARADIGMSKIFTE
Vad menar vi med klassrum, lektion, schema, läsår, lärare och läromedel? Är verkligen en lektion något som pågår i ev viss lokal för ett visst antal personer en viss tid? Måste det vara så? Inte nu längre! 
Vi står inför ett paradigmskifte där helt nya villkor gäller för hur man bedriver skolverksamhet med helt ny infrastruktur. Det är mycket oroväckande att politiker, Skolverket, lärarfacken mfl inte ser att skolan står inför mycket stora och fundamentala förändringar. Många har förvillats av 10-år gammalt ITiS tänk och tror att PIM3 är vad som behövs.
Man förlorar sig direkt i knapptryckningar, upphovsrätt och källkritik i stället för att analysera konsekvenserna av den snabba IT-utvecklingen. De stora frågorna är hur man löser skolans problem och ökar kvalitet och resultat. Det är nu de stora möjligheterna finns att komma till rätta med många av skolans traditionella problem, där det största är brist på tid.
mellan digtunnel
Det finns inga nationella strategier eller riktlinjer du kan luta dig mot. Skall din skola utvecklas måste du börja tänka själv och agera nu. För att lyckas med sina IT-satsningar måste man ha en strukturerad plan och metoder för införandet. Det behövs inte bara tekniska kravspecar utan framför allt konkreta mätbara mål, en vision om vart man är på väg och en strategi för hur man kommer dit. 

FARLIGT IT-EXPERIMENTERANDE 

Knappast någon skola i Sverige, som satsat på IT har definierat vilka problem man avser att lösa, vilken kompetens som krävs och vid vilken tidpunkt målen skall vara uppfyllda. Allt för många köper in datorer för många miljoner utan att veta vad de skall använda till.
Många gånger hoppas man att lärarna, ofta utan utbildning skall komma på pedagogiska användningsområden. Det kommer i bästa fall leda till någon enstaka lyckoträff. För de flesta blir datorerna en gökunge som äter resurserna. Det blir ett miljonslöseri och ett farligt IT-experimenterande med några stackars årskullar elever.

HELT FEL SLUTSATSER 

Många tycker dom hänger med i tiden och gör som övriga samhället, blir mer uppkopplade. Dessvärre har många fått det hela om bakfoten. När bankärenden, boka resor, köpa böcker, skivor och numera även göra deklarationen kan göras på nätet tror man att eleverna i skolan också behöver komma ut på nätet. I sjäva verket är det tvärtom.
Det är skolan som behöver komma in i elvernas apparater. Den absolut viktigaste IT-frågan för skolorna är hur skolan kan bli tillgänglig på flera "plattformar" dvs i elevernas mobiler, surfplattor och datorer? Den stora styrkan och vinsten ( 80 %) ligger i att organisera verksamheten på ett effektivare sätt.
I näringslivet har inte chefen köpt in datorer till personalen för att sedan hoppas de kan hitta på något användbart... Nej, där har VD, ledningen eller styrelsen beslutat att man skall bli effektivare, snabbare, lönsammare, ge bättre service, nå nya kunder och utöka tillgängligheten. Inte åker du väl till banken, sätter dig vid deras lånedatorer för att göra dina bankärenden? Nej, du tycker det är bra att kunna göra det när du har tid och där du befinner dig.

DIGITAL KLYFTA SVDmoocunivers

För den som inte gör rätt saker kommer konskvenserna bli stora. De riskerar elevflykt när barnen och deras föräldrar inser vad man kan göra. Vakna pedagoger kommer söka sig till andra skolor där man får jobba på ett mer tidsenligt sätt. Ytterst kommer vi få en digital klyfta och de som inte hängt med får lägga ned verksamheten.

REDAN TENDENS

Redan nu oroar oroar sig universiteten i Sverige över flykt av studenter till Stanford, Harvard MIT mfl som erbjuder sk MOOC (Massive Open Online Courses) gratis. På en kurs fanns det 160.000 studenter från 190 länder.
I grundskolan är den senaste skoluvecklingstrenden "The flipped classroom" där  man vänder begreppen upp och ned. När skolan förstår potentialen med lärarnas "flippade" lektioner kommer det ske kraftiga rationaliseringar.

KONKURRERANDE SKOLA - ETT MUSKLICK BORT

Några framåt skolor har redan varit med några år. Några har en fungerande lärplattform, andra kör Google Docs, Sharepoint eller andra lösningar. En snabbt växande skara pedagoger flippar sina lektioner. Rätt var det är, fortare än du anar kommer dina elever att kunna klicka sig över till en annan skola. Helt enkelt för att de erbjuder en mer stimulerande och tidsenligt lärmiljö. 

Det finns inga artiklar i denna kategori. Om det finns underkategorier på den här sidan kan de innehålla artiklar.

GTranslate

Swedish Chinese (Traditional) English French German Hindi Japanese Thai

NÄTRASTVAKTEN

DIN DIGITALA RÅDGIVARE

Första 15 min är gratis.
Därefter 500:- + moms/15 min.

KLICKA HÄR

Tekniska krav: Webbläsare..
Kamera, mikrofon och projektor gör det mycket bättre.
Betala med Swish eller kort via PayPal.
(Boka tid direkt i min kalender här.)
Go to top