Det första övergripande rådet till kommunerna är därför att börja med att ställa rätt fråga. Utmaningen är inte ”hur ger vi varje elev en dator”, utan ”hur organiserar vi bäst samarbete – på varje skola och i kommunen som helhet – så vi på bästa sätt kan utnyttja den nya teknikens möjligheter för att uppnå de mål vi prioriterar?”

Forskningsresultat Unosuno

HemNyheterIT i SkolanDIGITALT LEDARSKAP?

3 FEL PÅ MOBILFÖRBUD

DIGITALT LEDARSKAP?

VEM BEHÖVER DIGITAL KOMPETENS - DIGITALT LEDARSKAP?

Den skola (läs lärare o rektor) som inte kan erbjuda ett tidsenligt arbetssätt o metoder som kunderna (gillar du inte ordet kund, ligger du redan risigt till) efterfrågar kommer inte överleva. Vi kommer snart se en ökad lärar- och elevflykt från skolor som inte hänger med i utvecklingen. Snart finns all utbildning tillgänglig på nätet och dina elever kommer få (och du kan inte hindra det) tillgång till de bästa lärarna och de bästa lektionerna. Det är vad du har att brottas med, inte vilka appar o knappar du ska använda i klassrummet. En sökning på "mattematik" på YouTube har 150.000 träffar. Matteläraren Daniel Barker får snart medalj av Kungen får sina flippade mattelektioner. Svenska universitet bävar för MOOC och tomma klassrum.

Frågan om digital kompetens, blir snabbt ett fråga om digitalt ledarskap. Avsaknad av nationella visioner eller IT-strategier gör att var och en är utlämnad till sin egen kompetensnivå. Skolan söker svaren och försöker "tolka" Lgr11. Där står ju mycket (gammalt) om vad eleven skall kunna, men inget om förvaltningens, skolledning eller lärares kompetensbehov för att realisera läroplanen. Den som bara följer Lgr11 ligger risigt till.
Digitalt ledarskap kan vara att först klara ut definitioner, vad menar man med IT och digital kompetens? Det är dessvärre/bättre olika för olika personer.
1. ett hjälpmedel, för att stava, läsa, skriva, förstora, översätta
2. ett arbetsverktyg, för att söka fakta, skriva, presentera
3. ett pedagogiskt verktyg, för att illustrera, simulera, interagera
4. infrastrukturen som man jobbar på/med/i
Vilket synsätt och hur man ser på IT avgör hur stor effekt det har. Jag ska inte fördjupa mig i det, utan bara konstatera att det inte är värdefullt att gräva ned sig i de första 3 om man inte har klart för sig frågorna var och när. Det är helt avgörande. Det är inte meningsfullt att bli bra på appar o knappar i klassrummet om klassrummet snart är borta.
vagskyltar
Digital kompetens börjar hos politiker, förvaltning och skolledning som måste bemästra digitalt ledarskap. Ansvariga ledare måste göra en omvärldsanalys och dra slutsatser om konsekvensera för den egna verksamheten. Omställningen är större än övergången från bondesamhälle till industrisamhället. Det måste man ta till sig och agera därefter. Det är främst en fråga om hur skolan organiserar sin verksamhet efter helt nya förutsättningar. Allt i skolan som relaterar till tid och rum håller snabbt på att förändras.
Det digitala ledarskapet handlar om att lotsa skolan in i framtiden, inte digitalisera gamla arbetsmetoder och organisationsformer. Det kommer vara ett enormt slöseri med mycket tid och pengar (som aldrig kommer tillbaka) att köpa in datorer/surfplattor utan IT-strategier hur de ska införas och förankras. Erfarenheten hur man gör finns sedan många år i näringslivet. Säg till om du vill veta hur och spara många miljoner. Det måste baseras på riktiga behov (hört om brist på tid? högre lön o status, PISA, meritvärden, högre betyg). Hur kommer vi till rätta med befintliga kända problem? Hur jobbar vi effektivare? Hur blir skolan mer relevant? Hur får vi individuell studietakt? En i sanningen likvärdig skola? Kan IT vara en del av lösningen?

mellan digtunnel

När det digitala ledarskapet slagit fast hur skolan skall verka, leda och styras, kan man börja titta på digital kompetens, om den behövs. Mitt råd som erfaren IT-strateg till dig som lärare är dyk inte för djupt i IT-frågorna. Du kommer inte behöva så mycket (om någon) kunskap om handhavandet. Det viktigaste är att du vet och förstår vilka resurser som finns och lotsa dina elever till dem.

IT i samhället

CS: Samhälle

Nyheter om samhället ur ett it-perspektiv från Computer Sweden, Sveriges största it-tidning. CS: Samhälle

GTranslate

Swedish Chinese (Traditional) English French German Hindi Japanese Thai

NÄTRASTVAKTEN

DIN DIGITALA RÅDGIVARE

Första 15 min är gratis.
Därefter 500:- + moms/15 min.

KLICKA HÄR

Tekniska krav: Webbläsare..
Kamera, mikrofon och projektor gör det mycket bättre.
Betala med Swish eller kort via PayPal.
(Boka tid direkt i min kalender här.)
Go to top