NÄTRASTVAKTEN

NYHET:

liveonline3

NÄTRASTVAKTEN

Nätrastvakten tar hand om skolans mobilproblem.

Ger du dina elever tillgång till någon som kan hjälpa dem

på nätet, där de är, när det händer?

Slipper eleverna oroa sig för kränkande händelser i mobilen,
slipper lärarna konflikter och alla kan fokusera på lärandet.

Ni får en kod till Nätrastvakten (bilden ovan) som placeras på skolans hemsida. 
Lärare, föräldrar och elever kan klicka på bilden och få hjälp med sina mobilproblem online. (Prova själv att klicka!) 
Du får frågor/problem vidarebefordrade med epost till av dig/ bestämd mottagare (Kuratorn?)
KOM IGÅNG, DET FINNS INGET ATT VÄNTA PÅ!
 
Gör din intresseanmälan här.

Om du utnyttjar en tjänst som du inte behöver betala för är det inte du som är kunden, då är det du som är varan.

Thore Husfeldt, Algoritmforskare Lunds universitet

HemNyheterIT i skolanFÖRÄNDRAT SYNSÄTT PÅ IT ÄR SKOLANS LÖSNING
Ulf Silling @IT_Lotsen
Här erbjuder vi strategisk rådgivning, föredrag och utbildning om verksamhetsutveckling och digitalisering. 
Digitaliseringens största effekter uppstår när man jobbar och organiserar sin verksamhet efter helt nya förutsättningar. Vi vet, av lång erfarenheterfarenhet, att digitaliseringen huvudsakligen handlar om ny infrastruktur. När tid och plats inte längre begränsar, uppstår nya möjligheter. Vi visar hur du kan öka din konkurrenskraft, tillgänglighet, service och spara mycket tid och pengar.
Ulf Silling

NÄR DET DIGITALA TÅGET KOMMER

För kommunledning & förvaltning.

mellan vagskal 

Digitaliseringen öppnar för helt nya sätt att jobba och organisera verksamheter. När begränsningar av tid och rum inte längre gäller, blir din kommun centralort, ett musklick från Stockholm och New York.

Här lär du dig hur digitaliseringen inte bara kan spara mycket pengar, utan också leder till UTVECKLING OCH TILLVÄXT. Så skapar ni helt nya arbetstillfällen, möjligheter till studier och skanpar underlag för service och tjänster.

- Trendspaning, Hur blir den digitala framtiden?
- Nya sätt att arbeta o organisera verksamheter.
- Nya digitala affärsmöjligheter.
- Vilka åtgärder gör en "framtidskommun"?

VINSTER: 

1. Tillväxt & nya arbetstillfällen.
2. Nya tjänster & ökad service.
3. Spara mycket tid & pengar.
4. Ökat värde på mark o lokaler.
Läs mer här. Boka här.

FÖREDRAG: SKOLANS DIGITALISERING

För BoU-förvaltning & Skolledning

mellan keyboard

 

För många har skolans digitalisering kostat mer tid och pengar än det sparat. Allt för mycket fokus har varit på elevernas digitala kompetens. Nu är det hög tid att skolledningen får kunskap om nya sätt att jobba och organisera verksamheten digitalt. Det är det som är nyckel till sparade pengar och högre resultat.

- Digitaliseringens hot & möjligheter.
- Framtidens lärande, roller o funktioner.
- Vad är vems digitala kompetens?
- Digitala strategier, Bärbar - surfplatta, BYOD?
- Nya sätt att arbeta och organisera undervisningen.
- Nya tjänster/verksamheter, underlag/marknader & intäkter.

VINSTER:

1. Lösning på lärarbristen.
2. Sparade miljoner i skolbudgeten.
3. Högre PISA, betyg, meritvärden och resultat.
4. Flextid & plats för lärare och elever.
Läs mer här. Boka här.

SÄKERONLINE (2)

För elever åk 3+

liten appiphone

- Ask, KiK, Instagram, Snapchat, FB
- Nätmobbning & kränkningar
- Chatta & lägga ut bilder
- Lagar & regler
- Att spåra & bevisa

RESULTAT:

1. Lär sig vad som gäller.
2. Hur man skyddar sig själv.
3. Var kan man få hjälp.
4. Hur man undviker problem.

Läs mer här.

BARNSÄKER ONLINE (2)

För föräldrar

BarnFotM

- Nätmobbning
- Sexuell utsatthet
- Självskadebeteende
- Spela onlinespel på nätterna
- Hushållsnära droger

RESULTAT

1. Hur du skyddar dina barn
2. Hur du skyddar plånboken
3. Att förstå orsak - verkan
3. Lär dig konkreta åtgärder

Läs mer här.

DIGITAL ELEVHÄLSA

För skolpersonal mfl

SkvallerM

- Nätmobbning & kränkningar
- Psykisk ohälsa
Orsaker & mekanismer
Konsekvenser
Konkreta åtgärder

RESULTAT:

1. Nå fram där unga befinner sig
2. Stoppa innan problem eskalerar
4. Nya effektivare arbetsformer
5. En digital strategi för elevhälsa

Läs mer här.

FÖRÄNDRAT SYNSÄTT PÅ IT ÄR SKOLANS LÖSNING

Ett förändrat synsätt på IT kan snabbt lösa många problem i den svenska skolan.

Här finns lösningen på bla:

- Ökad relevans för eleverna
- Ökad individualitet
- Ökad tillgänglighet
- Ökad effektivitet
- Ökad lön och status för lärare
- Ökat lärartid för varje elev

Det enda som krävs är att skolan ser IT som ett verktyg för att utveckla sättet man organiserar verksamheten. Som det är nu tittar man bara på hur IT kan användas som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen. Så enkelt uttryckt kan man säga att lärarna försöker få IT att passa in i undervisningen, när IT egentligen löser upp eller totalt ändrar förutsättningarna för när och var man bedriver undervisning.


SKOLAN HAR ALLA FÖRUTSÄTTNINGARNA MEN SAKNAR KOMPETENS OCH LEDNING

Skolan har alla förutsättningar för att lösa sina problem. De finns där, framför deras fötter men ser det bara inte.
Orsaken är att Skolministern inte ser det. Han ger uppdrag till Skolverket, så de ger inga uppdrag till skolan, som inte chefen har sagt. Facket ser det inte heller. De ser bara bristen på högre lön och status, men kan inte konkretisera hur det leder till högre resultat. Tvärtom ser facket en mörk framtid, där det om 6 år saknas 43.000 lärare. I fackets bild finns det inte nog med välbetalda lärare för att lösa skolans problem.
Alla förstår att fler lärare per elev leder till högre resultat. Alla ser att verkligheten inte gör det möjligt. Alla ser att alla barn använder mobiler och Internet. I skolan har man förtalat, förbannat och förbjudit mobiler. Många i skolan talar om behovet av mer IT i skolan.
Allt fler barn får egen dator/surfplatta av skolan. Däremot har skolan ingen klar uppfattning av vad datorer, surfplattor, mobiler och Internet kan användas till. Det finns inga nationella riktlinjer, ingen IT-strategi och ingen vision om framtiden. Därför famlar de flesta skolor och söker svaret i läroplanen.
Där står det en hel del om vad eleven skall kunna om IT, men ingenting om vad skolledning och lärare behöver för att utveckla undervisningen.  Resultatet blir att med nya IT-satsningar går det nu åt mer tid än det frigör. Lärarna ser bara en ny apparat man ska använda i undervisningen. I praktiken har man tagit in en gökunge i boet. I alla andra branscher utanför skolan använder man IT till att bli effektivare, öka tillgänglighet, service mm Framför allt spar man tid och pengar.
Om skolministern, Skolverket och landets rektorer bara öppnade ögonen för världen utanför skulle man i ett slag enkelt höja kvaliteten i svensk skola. Det handlar bara om att skifta fokus och se att även i skolan kan IT användas för att bli effektivare. Varför skulle inte skolan kunna vara ”öppen” 24/7 när allt annat nu för tiden finns i en mobil nära dig, när du vill, var du vill.
Varför skulle inte eleverna få tillgång till de bästa lärarna, dygnet runt? Varför skulle inte våra barn få en individuell studietakt? Varför fortsätter vi 2014 att utbilda barnen enligt principer från industrisamhället och vilket år barnen är tillverkade? Alla vet ju att barn är olika och det tar olika lång tid att lära sig. Snart kan de välja ”huslärare” som vi väljer husläkare.
För första gången i världshistorien är det nu möjligt för alla barn att få lära sig i sin egen takt, efter egna förutsättningar. Vi står inför ett paradigmskifte. Allt i skolan som relaterar till tid och rum kommer förändras. Snabbt. De som inte vill se det och desperat håller sig kvar vid den gamla skolan försämrar för varje dag dina barns möjligheter att utvecklas till sin fulla kapacitet.

FÖREDRAG: DIGITALISERAD UNDERVISNING

För Lärare och Skolledning

boktpc

- Digitalkompetens, vad måste man kunna?
- Vad kan du göra med/utan 1-1? Mobilen?
- The flipped classroom, mer än ett klipp på YouTube.
- Krav på digitala läromedel/resurser
- Införandestrategier,att motivera föräldrar och elever?

VINSTER:

1. Frigöra tid och pengar. Mindre administration.
2. Mer motiverade elever, föräldrar och lärare.
3. Mer individualiserad undervising & högre resultat
4. Lärarnas högre lön & status.
Läs mer här. Boka här.

Unga, Sociala medier & psykisk ohälsa

För ANDT, elevhälsan, soc, BUP, mfl

ChattFarlM

Ett högaktuellt föredrag om:

- Psykisk ohälsa,
- Självmord,
- Självskadebeteende,
- Sexuell utsatthet,
- Nätdroger

VINSTER:

1. Minska självmord och psykisk ohälsa
2. Avlasta/spara pengar i primärvården
3. Fånga upp problem innan de eskalerar
4. Nå fram till unga där de befinner sig
5. Väsentligt sänka trösklarna för unga att söka råd, stöd och hjälp
6. Nya sätt att arbeta och organisera
Läs mer här.

Till att börja med har vi visat att 1:1 inte är ett it-projekt utan ett

förändringsprojekt som sträcker sig över flera år och innebär en ganska

genomgripande förändring av skolans arbetsorganisation, arbetsprocesser och

arbetsvillkor.

Forskningsresultat Unosuno

GTranslate

Swedish Chinese (Traditional) English French German Hindi Japanese Thai

NÄTRASTVAKTEN

DIN DIGITALA RÅDGIVARE

Första 15 min är gratis.
Därefter 500:- + moms/15 min.

KLICKA HÄR

Tekniska krav: Webbläsare..
Kamera, mikrofon och projektor gör det mycket bättre.
Betala med Swish eller kort via PayPal.
(Boka tid direkt i min kalender här.)
Go to top