NÄTRASTVAKTEN

NYHET:

liveonline3

NÄTRASTVAKTEN

Nätrastvakten tar hand om skolans mobilproblem.

Ger du dina elever tillgång till någon som kan hjälpa dem

på nätet, där de är, när det händer?

Slipper eleverna oroa sig för kränkande händelser i mobilen,
slipper lärarna konflikter och alla kan fokusera på lärandet.

Ni får en kod till Nätrastvakten (bilden ovan) som placeras på skolans hemsida. 
Lärare, föräldrar och elever kan klicka på bilden och få hjälp med sina mobilproblem online. (Prova själv att klicka!) 
Du får frågor/problem vidarebefordrade med epost till av dig/ bestämd mottagare (Kuratorn?)
KOM IGÅNG, DET FINNS INGET ATT VÄNTA PÅ!
 
Gör din intresseanmälan här.

Om du utnyttjar en tjänst som du inte behöver betala för är det inte du som är kunden, då är det du som är varan.

Thore Husfeldt, Algoritmforskare Lunds universitet

HemNyheterIT i skolanNationell IT-strategi för skolan
Ulf Silling @IT_Lotsen
Här erbjuder vi strategisk rådgivning, föredrag och utbildning om verksamhetsutveckling och digitalisering. 
Digitaliseringens största effekter uppstår när man jobbar och organiserar sin verksamhet efter helt nya förutsättningar. Vi vet, av lång erfarenheterfarenhet, att digitaliseringen huvudsakligen handlar om ny infrastruktur. När tid och plats inte längre begränsar, uppstår nya möjligheter. Vi visar hur du kan öka din konkurrenskraft, tillgänglighet, service och spara mycket tid och pengar.
Ulf Silling

NÄR DET DIGITALA TÅGET KOMMER

För kommunledning & förvaltning.

mellan vagskal 

Digitaliseringen öppnar för helt nya sätt att jobba och organisera verksamheter. När begränsningar av tid och rum inte längre gäller, blir din kommun centralort, ett musklick från Stockholm och New York.

Här lär du dig hur digitaliseringen inte bara kan spara mycket pengar, utan också leder till UTVECKLING OCH TILLVÄXT. Så skapar ni helt nya arbetstillfällen, möjligheter till studier och skanpar underlag för service och tjänster.

- Trendspaning, Hur blir den digitala framtiden?
- Nya sätt att arbeta o organisera verksamheter.
- Nya digitala affärsmöjligheter.
- Vilka åtgärder gör en "framtidskommun"?

VINSTER: 

1. Tillväxt & nya arbetstillfällen.
2. Nya tjänster & ökad service.
3. Spara mycket tid & pengar.
4. Ökat värde på mark o lokaler.
Läs mer här. Boka här.

FÖREDRAG: SKOLANS DIGITALISERING

För BoU-förvaltning & Skolledning

mellan keyboard

 

För många har skolans digitalisering kostat mer tid och pengar än det sparat. Allt för mycket fokus har varit på elevernas digitala kompetens. Nu är det hög tid att skolledningen får kunskap om nya sätt att jobba och organisera verksamheten digitalt. Det är det som är nyckel till sparade pengar och högre resultat.

- Digitaliseringens hot & möjligheter.
- Framtidens lärande, roller o funktioner.
- Vad är vems digitala kompetens?
- Digitala strategier, Bärbar - surfplatta, BYOD?
- Nya sätt att arbeta och organisera undervisningen.
- Nya tjänster/verksamheter, underlag/marknader & intäkter.

VINSTER:

1. Lösning på lärarbristen.
2. Sparade miljoner i skolbudgeten.
3. Högre PISA, betyg, meritvärden och resultat.
4. Flextid & plats för lärare och elever.
Läs mer här. Boka här.

SÄKERONLINE (2)

För elever åk 3+

liten appiphone

- Ask, KiK, Instagram, Snapchat, FB
- Nätmobbning & kränkningar
- Chatta & lägga ut bilder
- Lagar & regler
- Att spåra & bevisa

RESULTAT:

1. Lär sig vad som gäller.
2. Hur man skyddar sig själv.
3. Var kan man få hjälp.
4. Hur man undviker problem.

Läs mer här.

BARNSÄKER ONLINE (2)

För föräldrar

BarnFotM

- Nätmobbning
- Sexuell utsatthet
- Självskadebeteende
- Spela onlinespel på nätterna
- Hushållsnära droger

RESULTAT

1. Hur du skyddar dina barn
2. Hur du skyddar plånboken
3. Att förstå orsak - verkan
3. Lär dig konkreta åtgärder

Läs mer här.

DIGITAL ELEVHÄLSA

För skolpersonal mfl

SkvallerM

- Nätmobbning & kränkningar
- Psykisk ohälsa
Orsaker & mekanismer
Konsekvenser
Konkreta åtgärder

RESULTAT:

1. Nå fram där unga befinner sig
2. Stoppa innan problem eskalerar
4. Nya effektivare arbetsformer
5. En digital strategi för elevhälsa

Läs mer här.

Nationell IT-strategi för skolan

Visst behövs en nationell IT-strategi för skolan.

Men det blir ingen så länge politikerna har ett föråldrat synsätt på IT. Det är lätt att förstå när Björklunds statssekreterare Bertil Östberg (FP) säger:
– Det enda mått på digital kompetens som finns i dag är digital läsning och där ligger Sverige rätt bra till. Min bild är att det händer väldigt mycket när det gäller tillgång på datorer. Det är ju samtidigt viktigt att lärarna utbildas så att det finns en tanke om hur datorerna ska användas så att det inte bara blir ett marknadsföringsknep, säger han”

Här har skolorna sig själva att skylla. Allt för många har köpt datorer för många miljoner för att muta sina elever. Skolverket har syndat när den nya läroplanen ser ut att ha författats av apples återförsäljare. Varför ska eleverna lära sig handhavande av text, bild, ljud och film för att producera innehåll med IT? När det gäller digital kompetens, är svenska barn de mest kompetenta som någonsin gått på vår jord. Här har skolan lite att tillföra.
Det ligger också något i Östbergs uttalande om ”tanke om vad datorerna ska användas till”. Här har skolorna totalt bortsett från att skolan har en rad fundamentala problem och behov. Som bekant handlar det bla om sjunkande resultat, 20-25% lämnar grundskolan utan behörighet. Lärarna saknar högre lön och status. Ingen vill bli lärare. Intagningskraven är 0,1. Alla klagar och är missnöjda.
Hur vore det om man tog tag i de primära problemen? Det finns inte en IT-satsning i svenska skolor där man anger hur IT-investeringen skall leda till att problem blir lösta och primära behov tillgodosedda. Och snälla, kom inte dragande med EU´s nyckel-kompetenser, 21´th century skills eller augmented reality. Kom igen med meritvärden som ökar från x till y när? Fler lärartimmar till varje elev. Högre betyg.
mellan digtunnelEn nationell IT-strategi kan inte handla om antalet datorer. Den kan inte handla om något, så länge man inte har en målsättning. En nationell IT-strategi kunde vara en gemensam syn på vad IT skall användas till i skolan. I mina öron låter det bättre att lösa dagens problem innan man skaffar sig nya. Snälla, försök se elevernas förutsättningar och behov. Inte lärarnas.
Målen kunde vara:
- Individuell studietakt, inte efter tillverkningsår, inte i samma takt. Grundskolan tar 6,5 år för vissa, 10 år för andra.
- Alla går ut godkända
- Betygen ökar till X
- Meritvärden ökar till Y
- PISA ökar tlll Z
- Alla elever får dubbelt så mycket lärartid.
- Alla behöver inte gå på alla lektioner.
- Lektioner behöver inte pågå i ett klassrum, under viss tid.
- Alla barn ska ha tillgång till de bästa lärarna.
- Alla elever kan välja sina lärare och lärstilar.
Gör en formativ bedömning. Vad skulle krävas för att komma till de här målen? Finns det olika vägar att gå? Om vi inte har pengar till fler lärare, kunde man tänka omvänt hur frigör vi lärartid? Hmm skulle man kunna jobba effektivare med IT?. Hmm om man flippar skulle man frigöra lärartid så varje elev får mer tid med läraren? Kan en elev ha flera lärare i samma ämne?

Nu är den förhärskande synen att eleverna ska använda IT till kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Ett alternativ vore en nationell IT-strategi som fokuserade på vilken (digitala) kompetens politiker, skolledning och lärare behöver för att lösa skolans problem. Hur man utvecklar skolans organisation och arbetssätt.
Här krävs det kunskap om IT-utvecklingens konsekvenser och möjligheter för skolan. Att kunna leda en organisation under stora förändringar. Det krävs kunskap om förankringsprocesser och införandestrategier. Det finns ett stort behov av riktlinjer, policys gemensamma lösningar utbildning och samarbete.
mellan vagskalVi står inför ett paradigmskifte, en strukturrationalisering. Allt går att göra mycket effektivare med högre kvalitet på helt nya sätt. Alla kommer att påverkas. Barnen, deras föräldrar och lärarna kommer vilja gå i den skola som har ett tidsenligt arbetssätt. Marknadskrafterna kommer avgöra vilka som blir den digitala framtidens ettor eller nollor.
Därför behövs det en nationell IT- strategi för att övergången skall bli någorlunda likvärdig. Annars kommer många barn utsättas för ett farligt IT-experimenterande och förlorade år. Det kommer också kosta många miljarder att lära sig hur man inte ska göra. Vilket i och för sig också är en kunskap.

IT-strategens syn på IT-strategier för skolan.

FÖREDRAG: DIGITALISERAD UNDERVISNING

För Lärare och Skolledning

boktpc

- Digitalkompetens, vad måste man kunna?
- Vad kan du göra med/utan 1-1? Mobilen?
- The flipped classroom, mer än ett klipp på YouTube.
- Krav på digitala läromedel/resurser
- Införandestrategier,att motivera föräldrar och elever?

VINSTER:

1. Frigöra tid och pengar. Mindre administration.
2. Mer motiverade elever, föräldrar och lärare.
3. Mer individualiserad undervising & högre resultat
4. Lärarnas högre lön & status.
Läs mer här. Boka här.

Unga, Sociala medier & psykisk ohälsa

För ANDT, elevhälsan, soc, BUP, mfl

ChattFarlM

Ett högaktuellt föredrag om:

- Psykisk ohälsa,
- Självmord,
- Självskadebeteende,
- Sexuell utsatthet,
- Nätdroger

VINSTER:

1. Minska självmord och psykisk ohälsa
2. Avlasta/spara pengar i primärvården
3. Fånga upp problem innan de eskalerar
4. Nå fram till unga där de befinner sig
5. Väsentligt sänka trösklarna för unga att söka råd, stöd och hjälp
6. Nya sätt att arbeta och organisera
Läs mer här.

Till att börja med har vi visat att 1:1 inte är ett it-projekt utan ett

förändringsprojekt som sträcker sig över flera år och innebär en ganska

genomgripande förändring av skolans arbetsorganisation, arbetsprocesser och

arbetsvillkor.

Forskningsresultat Unosuno

GTranslate

Swedish Chinese (Traditional) English French German Hindi Japanese Thai

NÄTRASTVAKTEN

DIN DIGITALA RÅDGIVARE

Första 15 min är gratis.
Därefter 500:- + moms/15 min.

KLICKA HÄR

Tekniska krav: Webbläsare..
Kamera, mikrofon och projektor gör det mycket bättre.
Betala med Swish eller kort via PayPal.
(Boka tid direkt i min kalender här.)
Go to top