Det första övergripande rådet till kommunerna är därför att börja med att ställa rätt fråga. Utmaningen är inte ”hur ger vi varje elev en dator”, utan ”hur organiserar vi bäst samarbete – på varje skola och i kommunen som helhet – så vi på bästa sätt kan utnyttja den nya teknikens möjligheter för att uppnå de mål vi prioriterar?”

Forskningsresultat Unosuno

HemNyheterIT i SkolanSkolan missat digitala tåget

3 FEL PÅ MOBILFÖRBUD

Skolan missat digitala tåget

SKOLANS BRIST PÅ DIGITAL KOMPETENS HOTAR VÄLFÄRDEN.

Regeringens nya Strategier för skolans digitaliseringStrategier för skolans digitalisering kommer förflytta skolan tillbaka till 1990-talet. Är det ens en strategi? Det finns inte ens en målsättning eller är målsättningen att man ska ha en strategi? Oklart. Jo, men, det står faktiskt:

"Alla barn och elever utvecklar en adekvat digital kompetens. 

Skolväsendet präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att de digitala verktygen och resurserna bidrar till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras."

Ska skolan förse alla elever med en egen dator/surfplatta till 2020? Har inte nära 100% redan det? Ska sedan lärarna (minst vana) lära våra barn bli digitalt kompetenta? Våra barn är den mest uppkopplade folkgruppen i världen. Byter man ut ordet ”elever” mot ”lärarna” i den Nationella strategin, verkar det mer relevant.

Men, är skolan till för lärarna eller våra barn?

 

>


MILJARDER BORTKASTADE
Tåget går nu! Det kommer inget nytt. Gör man inte rätt saker idag, kommer vi tappa nödvändig kompetens för att kunna konkurrera och behålla vår välfärd. Det kommer kosta många miljarder, men framför allt många förlorade år för våra barn.
Inköp av datorer/surfplattor i svenska skolor har redan kostat minst 3 miljarder, UTAN NÅGRA ÖKAD RESULTAT, TVÄRTOM! Precis som i den Nationella strategin har det inte funnits en plan för hur/vad de ska användas till. Misstagen är på väg att upprepas igen!

 

FUNDAMENTALA PROBLEM
Skolan dras med ett stort antal fundamentala problem. Det saknas tex 55.000 lärare 2020, men hur man ska jobba och organisera skolan effektivare förekommer inte alls i strategin. I ALLA andra verksamheter används digitaliseringen till att jobba effektivare, ökad tillgänglighet, ökad service, spara mycket tid och pengar.
En nationell strategi borde handla om hur man löser problem, höjer resultaten och rustar våra barn för framtiden. Det borde finas konkreta och mätbara mål.


 Digitaliseringen skulle kunna innebära:

 Högre PISA- resultat.
 Högre betyg och meritvärden.
 Ingen lärarbrist.
 Minskad administration för lärarna.
 Realisering av den likvärdiga skolan.
 Slut på lärarlotteriet.
 Alla godkända.
 Individuell studietakt.
 Alla får tillgång till de bästa lärarna.
 Skolan öppen 24/365

Inget av det här är dock en målsättning i Nationella strategier för skolans digitalisering. Där är målet att alla ska ha en egen surfplatta 2020.
Vad man ska göra med dem är oklart. Hur det ska frigöra tid för lärarna är okänt. Hur det löser lärarbristen, finns inte en rad.

TOTALT MISSFÖRSTÅTT DIGITALISERINGEN
Skolan har totalt missförstått digitaliseringen. Det är inte en fråga om handhavande. Det är inte bara ett pedagogiskt verktyg för att söka på nätet. Det är inte det digitala som behöver komma in i skolan, det är skolan som behöver komma ut digitalt.
Digitaliseringen kommer att förändra allt i skolan som relaterar till tid och rum. Vad är en skola, klassrum, lektion, termin, årskurs? Hur ska vi jobba när skolan inte längre är en byggnad?
Varför skulle en lektion vara något som pågår i en viss lokal, med vissa människor, en viss tid, i samma takt? Hur organiserar vi skolan när många jobbar hemifrån?
Den stora kraften i digitaliseringen är ju att jobba och organisera lärandet på ett nytt och effektivare sätt. "- Vi skulle inte kunna göra något som minskar lärarbehovet", sade Skolverket vid möte nyligen. - Som jämförelse säger CityCorp att digitaliseringen kommer spara 1,6 miljoner jobb i banksektorn.
Online-handeln ökar, vi köper skor, kläder, böcker, resor, gör bankärenden dygnet runt, deklarerar online och nu kan man också träffa doktorn (om 7 minuter) i mobilen (kry.se). Allt och alla ökar sin tillgänglighet i mobilen, till tid och plats som passar oss, men i skolan är mobilen ett problem och förbjuden!
MYCKET ALLVARLIGT HOT MOT VÄLFÄRDEN
Nu leder skolan digitala strategier tillbaka till 1990-talet. Det kommer kosta många miljarder, men också förlorade år för många elever och i förlängningen Sveriges konkurrenskraft och välfärdssamhället. Det blir troligen dödsstöten för den allmänna skolan.

IT i samhället

CS: Samhälle

Nyheter om samhället ur ett it-perspektiv från Computer Sweden, Sveriges största it-tidning. CS: Samhälle

GTranslate

Swedish Chinese (Traditional) English French German Hindi Japanese Thai

NÄTRASTVAKTEN

DIN DIGITALA RÅDGIVARE

Första 15 min är gratis.
Därefter 500:- + moms/15 min.

KLICKA HÄR

Tekniska krav: Webbläsare..
Kamera, mikrofon och projektor gör det mycket bättre.
Betala med Swish eller kort via PayPal.
(Boka tid direkt i min kalender här.)
Go to top