NÄTRASTVAKTEN

NYHET:

liveonline3

NÄTRASTVAKTEN

Nätrastvakten tar hand om skolans mobilproblem.

Ger du dina elever tillgång till någon som kan hjälpa dem

på nätet, där de är, när det händer?

Slipper eleverna oroa sig för kränkande händelser i mobilen,
slipper lärarna konflikter och alla kan fokusera på lärandet.

Ni får en kod till Nätrastvakten (bilden ovan) som placeras på skolans hemsida. 
Lärare, föräldrar och elever kan klicka på bilden och få hjälp med sina mobilproblem online. (Prova själv att klicka!) 
Du får frågor/problem vidarebefordrade med epost till av dig/ bestämd mottagare (Kuratorn?)
KOM IGÅNG, DET FINNS INGET ATT VÄNTA PÅ!
 
Gör din intresseanmälan här.
HemNyheterNya föredrag

Nya föredrag

NÄR DET DIGITALA TÅGET KOMMER

vagskyltar

 
Digitaliseringen innebär ett paradigmskifte för hela samhället. Det kommer ha omfattande konsekvenser för hela samhällsbyggandet. När allt fler kan ”jobba hemifrån” ändras behovet av transporter, lokaler och service. Tror du inte det, har du inte alla puzzelbitarna..

 

När det digitala tåget kommer till dig, gäller det att kommunen har öppnat en "centralstation". Din kommun kan skapa förutsättningar för att ta till vara de nya möjligheterna. Digitaliseringen är inte bara appar och e-tjänster. Främst är det en fråga om att tänka nytt, utanför den gamla boxen.
Digitaliseringen öppnar helt nya möjligheter, som tidigare varit otänkbara. Hemligheten ligger i att förstå digitaliseringens egenskaper och hur man kan skapa tillväxt och välstånd. Många jobb kommer försvinna, men vilka de nya blir är det få som vet. På vårt föredrag får du förslag på minst 50 helt nya jobb, både enkla och avancerade, som tidigare inte funnits.

 

I kommuner där man skapar rätt förutsättningar kommer många välja att stanna där de bor. Snart blir det ofattbart att alla, vid samma tidpunkt satt sig i trafiken för att ”åka till jobbet” för att titta in i en skärm. Efterfrågan på lokal service och lokaler kommer öka kraftigt. Nya (digitala) tjänster kommer skapa tillväxt, lönsamhet, nya arbetstillfällen och ökat skatteunderlag. Det kommer blir en nytändning för många kommuner, särskilt i glesbygd och utanför storstäderna. 

 

Digitaliseringen erbjuder fantastiska möjligheter för alla kommuner att öka service och samtidigt spara mycket tid och pengar. Digitaliseringen öppnar för tillväxt och nya tjänster istället för avfolkning och nedläggning. Vi visar hur din kommun snabbt kan förbättra och utveckla lokal service, öka värde på mark, fastigheter och starta helt nya och lönsamma verksamheter.

DIGITAL ELEVHÄLSA

JOBBA MER MODERNT OCH EFFEKTIVT MED NÄTMOBBNING OCH ANDRA PROBLEM PÅ NÄTET

MÅLGRUPP: Skolpersonal, 
TID: 2 tim
PRIS: 8.000:- + moms + ev resekostnader utanför  Storstockholm

 

EN NY DIGITAL STRATEGI

FÖR ETT TIDSENLIGT OCH FRAMTIDSINRIKTAT ELEVHÄLSOARBETE

ÄNDRA ERT SYNSÄTT PÅ LIKABEHANDLINGSPLANEN

FRÅN

ETT ALIBIDOKUMENT TILL ETT AKTIVT VERKTYG SOM

SPAR MYCKET TID OCH PENGAR.

Bransskyddforen skolan brinner GP Nätmobb skolan ansvar Ekot krank okar liten lappadphone
Det blir allt fler mobiler, surfplattor och datorer i skolan. Helt nya digitala problem och utmaningar kräver också nya digitala sätt att arbeta. Det går inte att lösa nya problem med gamla arbetssätt.
Tillsammans med nya lagkrav ställer det större krav att kunna handskas effektivare med problem på nätet. Tvärtom vad många i skolan tror, går det också att effektivt förebygga nätmobbning och störande användning av socialamedier på lektionstid. Det handlar bara om att ha rätt kunskap.
Vi tar utgångspunkt i Läroplanens, Lgr11 grundparagraf 2.1 Normer och värden, som bla tar upp mål och riktlinjer hur skolan och lärarna skall arbeta med förebyggande arbete och förebygga alla former av kränkningar.
Vårt föredrag ger 4 väsentliga vinster:
1. Fånga upp problem innan de hinner eskalera.
2. Nå fram där unga befinner sig.
3. Sänker trösklarna för unga att söka hjälp.
4. Grunden till en ny digital strategi för en modern & effektiv elevhälsa.

  

"Stort tack för igår! Mycket uppskattat från samtliga föreläsningar har jag nu kort hunnit höra!"
Rektor

"Vi vill bara tacka för en givande föreläsning!"
Elevhälsan

 

10.000-tals nöjda elever, föräldrar, lärare och rektorer på skolor i hela Sverige.
Höga utvärderingar, ofta 8-10 på en 10-gradig skala.
Se vad pressen skriver här.

PRIS: 8.000:- + moms. Gör en intresseanmälan här.

SKOLANS DIGITALISERING

SKOLANS DIGITALISERING

mellan keyboard

För många har skolans digitalisering lett till merarbete och ökade kostnader, i stället för tvärtom. Orsaken är brist på rätt kunskap. Det har blivit för mycket fokus på handhavande, istället för nya effektivare sätt att jobba och organisera verksamheten. Läroplanen, Lgr11 styr vad lärarna skall göra i klassrummet, men inget om skolledningens digital kompetens för att utveckla nya effektiva sätt att jobba och organisera undervisningen.

 

Få, om någon, har en IT-strategi för införande av ny teknik och hur det ska leda till sparad tid, pengar och högre resultat. Många pratar om digitaliseringen, men jobbar inte digitalt.
Utan struktur och strategi är det stor risk att både lärare och elever nästa termin flyr till en annan skola. Vet du inte vad du ska göra med grejerna, står du kanske där ensam som Svarte-Petter med din smart-board eller iPad och undrar vad som hände. 

 

Vi visar på vårt föredrag vilken kompetens förvaltning, skolledning och lärare behöver för att utveckla skolan digitalt. Konsten är att jobba och organiera verksamheten effektivare. Då öppnar sig möjligheterna att höja resultaten och spara många miljoner i budgeten.
Vi ger skolpolitiker, förvaltning och skolledning insikt och kunskap om digitalieringens hot och möjligheter.

 INNEHÅLL:

- Digitaliseringens hot & möjligheter.
- Framtidens lärande, roller o funktioner.
- Vad är vems digitala kompetens?
- Digitala strategier, Bärbar - surfplatta, BYOD?
- Nya sätt att arbeta och organisera undervisningen.
- Nya tjänster/verksamheter, underlag/marknader & intäkter.

VINSTER:

1. Lösning på lärarbristen.
2. Sparade miljoner i skolbudgeten.
3. Högre PISA, betyg, meritvärden och resultat.
4. Flextid & plats för lärare och elever.
Pris: 18.000 + moms + resa utanför Stor-stockholm. Tid: 1,5 tim. Boka här.

DIGITALISERAD UNDERVISNING

DIGITALISERAD UNDERVISNING

boktpc

Många lärare har fått bärbara datorer eller surfplattor släppta i sitt knä. Ofta utan något annat motiv än ökad måluppfyllelse. Hur man ska göra är upp till var och en, efter egen kompetens och kreativitet. Inte sällan leder det till stor frustration med fokus på appar och knappar.

 

Vinsten för lärarna ligger dock i att utveckla nya arbetsmetoder, som gör undervisningen effektivare. Vi visar på vårt föredrag hur man blir av med administration, frigör mer tid för eleverna och strukturerar en allt mer individualiserad undervisning.

 

Är du intresserad av hur "The flipped classroom" kan leda till högre lön och status, är det här föredraget för dig. Du får uppslag till nya arbetssätt som leder till enklare arbete och högre resultat istället för hur man spelar in filmer med sin iPad.

 INNEHÅLL

- Digitalkompetens, vad måste man kunna?
- Vad kan du göra med/utan 1-1? Mobilen?
- The flipped classroom, mer än ett klipp på YouTube.
- Krav på digitala läromedel/resurser
- Införandestrategier,att motivera föräldrar och elever?

VINSTER:

1. Frigöra tid och pengar. Mindre administration.
2. Mer motiverade elever, föräldrar och lärare.
3. Mer individualiserad undervising & högre resultat
4. Lärarnas högre lön & status.

Pris: 12.000 + moms + resa utanför Stor-stockholm. Tid: 1,5 tim Boka här

GTranslate

Swedish Chinese (Traditional) English French German Hindi Japanese Thai

NÄTRASTVAKTEN

DIN DIGITALA RÅDGIVARE

Första 15 min är gratis.
Därefter 500:- + moms/15 min.

KLICKA HÄR

Tekniska krav: Webbläsare..
Kamera, mikrofon och projektor gör det mycket bättre.
Betala med Swish eller kort via PayPal.
(Boka tid direkt i min kalender här.)
Go to top