Nätmobbning

HUR HAR DET GÅTT TILL?

Barnen verkar ha fått kunskapen om Internet med bröstmjölken. Hur har det gått till? Först kan de gå, sedan kryper dom och rätt var det är står de där och bläddrar på skärmen. Färska siffror visar att hälften av landets 3-åringar är ute och surfar på nätet.

BarnFotS

För många föräldrar, lärare och andra vuxna är det höljt i dunkel vad ungarna har för sig ute på nätet. Själva betalar man räkningar, läser nyheter och jovars på senare tid har väl många gått med på Facebook. Men när du trodde du var med i matchen har många unga flyttat till Instagram, MSP och chattar i mobilen via kik.

Bland skolbarn är drygt 80 % av 7-åringarna ute på nätet någon gång i veckan, från åk 4 och uppåt går det nu från 80% mot taket och vid 12-års ålder är nära 100% dagligen på nätet. I stort sett alla barn har en mobiltelefon, allt fler en smart mobil och de är uppkopplade på nätet dygnet runt, även under skoltid.

Ingen hör dig skrika på nätet.

Många faror lligger och lurar där ute på nätet. Lite olika i olika åldrar. Något som har ökat kraftigt de senaste åren är nätmobbningen. Det kryper nedåt i åldrarna och redan i åk 3 börjar problemen för att fullt blomma ut i åk 5-6. Det följer med upp genom tonåren och hela skolgången. Många mobbade barn är i dåligt skick och mycket frustrerade. När inga vuxna ser eller hör dig skrika på nätet vart skall man då vända sig för att få hjälp? Om man mot förmodan berättar för vuxna, säger dom att dom inte fattar ett dugg...

I skolan är man dåligt rustad för att möta den här utvecklingen. Skolinspektionen visade i maj 2013 en undersökning där hälften av lärarna uppger sig sakna kunskaper om hur man skall agera mot nätkränkningar. I många skolor tror man inte ens man kan göra något. Tvärtom är det mycket man kan göra och numera enligt lagen måste göra.
 

Vad kan skolan göra?

Dessvärre finns det många skolchefer, pedagoger och andra i skolan som säger att: "hur skall vi kunna hålla koll på vad som händer på nätet, vi kan inte göra något". Det påståendet visar bara på deras egen okunskap. Det finns mycket man kan göra, borde göra och måste göra. Det är mycket förvånande att en yrkesgrupp som sysslar med att lära ut kunskap inte själva förstår att det går att förvärva nya kunskaper. Vem har lärt barnen hur alla tjänster och funktioner på Internet fungerar? Är du smarate än en 5:e klassare?

Tjejer5OhhM

Det är ju inte så att barn nuför tiden är elakare än vad man var förr i tiden. Däremot har det större spiridning och genomslag när det sker på nätet. Tyvärr har många i skolan haft en mycket negativ inställning av Internet. Ofta förbjuder skolorna användning av mobiler och inte sällan talar lärarna om för den uppväxande generationen att deras intressen mest leder till problem. Detta utan att man egentligen har någon kunskap om hur det ser ut och fungerar.

 

FÖREBYGGANDE INSATSER

Det absolut bästa man kan göra är att förhindra att något händer överhuvudtaget. Att jobba förebyggande sparar mycket problem. Det går att spara mycket tid, pengar om man betänker den tid som går åt för rektorer och pedagoger som skall reda ut vad som hänt, kalla till möten, dokumentera och rapportera. Det går lätt 10 timmar till varje fall, säger många rektorer.
Viktigast och mest allvarliga skäl varför man skall gör förebygande instatser är ju att AF hoppatagförhindra att barn och ungdomar far illa. Inte bara att de kanske blir mobbade, men att en del mår mycket dåligt, ägnar sig åt självskade beteende och att kanske funderar på att ta sitt liv. Vi har hitills varit förskonade från skolskjutningar i Sverige, medans Polisen säger att det är en ren tidsfråga. Gärningsmännen i andra länder har ofta varit utfrysta och mobbade elever på skolan.

 

ELEVER

Förebyggande insatser för elever kan dels handla om att de får insikt och kunskaper om konsekvenser av det som sker på nätet. Det kan handlar om vad som går att spåra och bevisa. Vad lagen säger och om vad man kan få för straff. Det handlar också om hur man skyddar sig sjäv och skaffar bevis om/när något händer. Den som utbildar barnen måste ockås ha en hög grad av trovärdighet. Det går inte att stå där och slira på svaren från eleverna och inte kunna ge raka besked. För många vuxna är ju det en utmaning, när man som bäst kanske har lite kolla på facebook.

SKOLPERSONAL

Förebyggande arbete innebär att vuxna måste bli lite mer uppkopplade. Vuxna måste vara närvarande där barnen är. Det innebär att man håller lite koll på vad som händer och kan göra insatser innan de eskalerar och blir till katastrofer. Hur skulle vi få tid med det, tänker många i skolan? Ja, det är mest en fråga om hur man organiserar sådant arbete. Vi lär ut på våra föredrag om hur man tar reda på vad som händer, hur man kan ge råd och stöd och hur man jobbar förebyggande på nätet.

 

FÖRÄLDRAR

En viktig förebyggande insats är att ge föräldrarna kunskap. Vad gör föräldrarna, undrar många lärare? Ja, lite hjälp till självhjälp kan vara recpetet. Det är nog inte så att föräldrarna inte vill göra något hemma, men de saknar tillräcklig kunskap. Då kan skolan hjälpa föräldrarna. Får föräldrarna veta vad som händer och hur de kan skydda sina barn hemma, har skolan vunnit mycket. 

 

Varför ska skolan agera?

LAGKRAV

Det finns många skäl till varför skolan skall jobba mot nätmobbningen. På senare år har lagstiftningen skärpts så det finns direkta lagkrav att skolan måste göra något. Lagen Ekot krank okarkräver att skolan skall vidtaga omedelbara åtgärder, så snart man får kännedom om kränkande behandling och det gäller all personal i skolan. Det går inte att vifta bort och man får inte säga till eleverna att det är nog bara du som känner så. Det räcker med att en elev känner sig kränkt för att skolan måste agera. Skolan måste vidtaga omedelbara åtgärder, skall utreda och kartlägga vad som hänt och rapportera till huvudmannen. Skolan måste göra förebyggande insatser och göra allt man kan för att förhindra att det händer igen.

UNDIVKA BLI STÄMD

I Sverigen har vi sedan 2006 en ny myndighet Barn och elevombudet, som finns hos Skolinspektionen. BEO har som huvuduppgift att se till att lagen efterlevs och att ta emot anmälningar. BEO utreder då vad som hänt och fastställer då ev skadestånd. Kommer man inte överens driver BEO elevens sak i domstol. Ett flertal kommuner har krävts på stora skadestånd. I flera fall har skolorna sagt att man gjort vad man kunnat, medans BEO pekat på att det inte varit tillräckligt.

LIKABEHANDLNGSPLANEN

Numera är det känt att mobbning på nätet och i skolan hänger ihop. Har kränkningar på GP Nätmobb skolan ansvarnätet något samband med skolan, är det skolan plikt att agera. Numera skall alla skolor ha en likabehandlingsplan. Där skall det bla framgå hur man jobbar förebyggande, hur man bär sig åt om något har hänt och vem som ansvarar för vad.

TRYGG MILJÖ

Skolor som värnar om att barn och ungdomar ska känna sig trygga skolan, ser själva värdet av att göra insater. Det blir en trivselfråga om lugn och trygg arbetsmiljö, samt en konkurrensfördel när föräldrar och elever skall välja vilken skola man vill gå i.

TRÄNA FÖR FRAMITDEN.. BLI MER UPPKOPPLAD

Det råder ingen tvekan om att framtiden innebär att skolan kommer bli mer uppkopplad. För många i skolan är det viktigt att man börjar sätta sig in i hur saker på nätet fungerar, så att man lär känna den miljö man kommer att verka i. Det ena är också en stor del av lösningen på det andra, dvs när vi får en ökad vuxennärvaro och vettiga skolsaker finns att göra på nätet, kommer nätmobbningen också att minska.

 

GTranslate

Swedish Chinese (Traditional) English French German Hindi Japanese Thai

NÄTRASTVAKTEN

DIN DIGITALA RÅDGIVARE

Första 15 min är gratis.
Därefter 500:- + moms/15 min.

KLICKA HÄR

Tekniska krav: Webbläsare..
Kamera, mikrofon och projektor gör det mycket bättre.
Betala med Swish eller kort via PayPal.
(Boka tid direkt i min kalender här.)
Go to top