NÄTRASTVAKTEN

NYHET:

liveonline3

NÄTRASTVAKTEN

Nätrastvakten tar hand om skolans mobilproblem.

Ger du dina elever tillgång till någon som kan hjälpa dem

på nätet, där de är, när det händer?

Slipper eleverna oroa sig för kränkande händelser i mobilen,
slipper lärarna konflikter och alla kan fokusera på lärandet.

Ni får en kod till Nätrastvakten (bilden ovan) som placeras på skolans hemsida. 
Lärare, föräldrar och elever kan klicka på bilden och få hjälp med sina mobilproblem online. (Prova själv att klicka!) 
Du får frågor/problem vidarebefordrade med epost till av dig/ bestämd mottagare (Kuratorn?)
KOM IGÅNG, DET FINNS INGET ATT VÄNTA PÅ!
 
Gör din intresseanmälan här.
HemNyheter

Nyheter

MOBILFÖRBUD = INKOMPETENS

ALLIANSENS MOBILFÖRBUD SIGNALERAR INKOMPETENS

Jan Björklund har tappat all kontakt med verkligheten. Det är pinsamt hur ministern, Mette mfl signalerar att de inte längre är i takt med tiden.
Det är inte fel på dagens barn och unga. Det är skolan (de vuxna) som inte förstår hur ny mellan appiphoneteknik ska användas. Allt finns idag i mobilen för unga och gamla. Saker som gör livet enklare. Du får tillgång till information och tjänster, snabbt, billigt och enkelt, nästan allt du söker utom skolan.

- Det som inneburit en revolution för hela samhället, är i skolan ett problem.

 

Man måste ju vara blind, döv och leva i total förnekelse om man missat att mobilen är mycket viktig för unga idag. Den kraften ska man ta till var på och lära sig hantera, istället för att förbjuda.
Politikerna borde ha/haft en digital-strategi och en framåtriktad vision/plan för hur samhället och skolan kan/skall/ kommer att utvecklas i vårt allt mer uppkopplade samhälle. Potentialen är enorm. I skolan öppnar det för individuell studietakt. Mer motiverade elever. Att alla blir godkända och får tillgång till de bästa lärarna. Nu vill politikerna distansera sig och ytterliggare bredda klyftan till de unga. Vår framitd...
Som det är nu kostar politikernas inkompetens samhället, många miljarder, förlorade år för många elever och i det stora perspektivet Sveriges konkurrenskraft. Det är hög tid för en ny generation politiker, som förstår sin samtid och kan verka för att den utvecklas, inte avvecklas.

Dramatiska konsekvenser

Skolan står inför ett paradigmskifte.

IT kommer ha dramatiska konsekvenser för skolan!
Glöm SAMR, 21´th Century skills, Entrepenöriellt lärande, EU´s 8 nyckelkompetenser, CC, Upphovsrätt och mellan vagskalkällkritik. Allt i skolan som relaterar till tid och rum håller snabbt på att förändras. Med den nya tekniken kan tex en lektion pågå när som helst, var som helst med vem som helst, överallt, alltid, flera gånger och till en merkostnad av 0 kronor.
Den stora utmaningen är inte en fråga om elevernas digitala kompetens. Det är en fråga om skolledningens förmåga att förstå konsekvenserna av den snabba IT-utvecklingen och hur skolan arbetssätt och organisation skall utvecklas, anpassas och fungera för framtidens krav. Det är inte meningsfullt att lära sig hur appar och knappar fungerar i klassrummet om det inte finns några elever i klassrummet längre.

Unos uno: "IT kräver mer lärare"

Unos uno visar att IT kräver mer lärare.


IT-utvecklingen har effektiviserat, rationaliserat och gjort många stolta yrkesmänniskor arbetslösa i många branscher. I alla media/pappersverksamheter (där apple varit framgångsrika), har det försvunnit många tryckare, sättare, typografer, fotografer, redigerare, redaktörer, journalister, bokhandlare, förläggare, reklamare, art-director, postkassörskor, brevbärare, banktjänstemän,
men i skolan innebär IT-utvecklingen inte att något kan effektiviseras eller göra skolan mer tillgänglig. Inget behöver organiseras bättre, det kommer alltid behövas mer lärare, visar bla Unos Uno. Så då finns det ingen anledning att oroa sig över det.
Inte kan väl eleverna lära sig med IT utanför skolan. Nej, i skolan ska vi använda IT i klassrummet, inte kan man väl lära sig utanför? Att folk inte lägre åker till banken, posten, bokhandeln och skivaffären utan handlar när de har tid och lust dygnet runt, är inget vi i skolan tar intryck av. Du vet inte hur det fungerar, helt enkelt. Skolan är något speciellt. Vi har ett annat uppdrag.
Inte kan väl skolan vara öppen 24/7/365? Inte kan väl en elev har flera lärare i samma ämne? Skulle IT kunna innebära individuell studietakt. Nej men du, vi har ju terminer och årskurser. Skulle grundskolan kunna ta 6,5 år för vissa barn och 10 för Björklunds? Ligger Posten till höger om potatisen på Konsum?

IT-utvecklingen innebär ett paradigmskifte, en strukturrationalisering av en dåligt fungerande verksamhet. Har du hört om PISA?, Meritvärden? Sjunkande betyg? Sämre resultat? Brist på tid? Brist på pengar? Låg status? Missnöjda lärare? Rektorer som byter jobb vartannat år? Alla begrepp i skolan som relaterar till tid och rum kommer förändras. Lektion, klassrum, termin, årskurs, lektion, läromedel, lärare.
IT är kanske till 20% en fråga om källkritik och söka fakta på nätet som arbetsverktyg. Till 80% är det en fråga infrastruktur, tid, plats och individuell tillgänglighet. Dvs när, var hur och varför? I grunden måste det handla om att lärandet finns tillgängligt utifrån elevernas behov och förutsättningar, inte efter en gammal produktionsmodell från industrisamhället.

DIGITALT LEDARSKAP?

VEM BEHÖVER DIGITAL KOMPETENS - DIGITALT LEDARSKAP?

Den skola (läs lärare o rektor) som inte kan erbjuda ett tidsenligt arbetssätt o metoder som kunderna (gillar du inte ordet kund, ligger du redan risigt till) efterfrågar kommer inte överleva. Vi kommer snart se en ökad lärar- och elevflykt från skolor som inte hänger med i utvecklingen. Snart finns all utbildning tillgänglig på nätet och dina elever kommer få (och du kan inte hindra det) tillgång till de bästa lärarna och de bästa lektionerna. Det är vad du har att brottas med, inte vilka appar o knappar du ska använda i klassrummet. En sökning på "mattematik" på YouTube har 150.000 träffar. Matteläraren Daniel Barker får snart medalj av Kungen får sina flippade mattelektioner. Svenska universitet bävar för MOOC och tomma klassrum.

Frågan om digital kompetens, blir snabbt ett fråga om digitalt ledarskap. Avsaknad av nationella visioner eller IT-strategier gör att var och en är utlämnad till sin egen kompetensnivå. Skolan söker svaren och försöker "tolka" Lgr11. Där står ju mycket (gammalt) om vad eleven skall kunna, men inget om förvaltningens, skolledning eller lärares kompetensbehov för att realisera läroplanen. Den som bara följer Lgr11 ligger risigt till.
Digitalt ledarskap kan vara att först klara ut definitioner, vad menar man med IT och digital kompetens? Det är dessvärre/bättre olika för olika personer.
1. ett hjälpmedel, för att stava, läsa, skriva, förstora, översätta
2. ett arbetsverktyg, för att söka fakta, skriva, presentera
3. ett pedagogiskt verktyg, för att illustrera, simulera, interagera
4. infrastrukturen som man jobbar på/med/i
Vilket synsätt och hur man ser på IT avgör hur stor effekt det har. Jag ska inte fördjupa mig i det, utan bara konstatera att det inte är värdefullt att gräva ned sig i de första 3 om man inte har klart för sig frågorna var och när. Det är helt avgörande. Det är inte meningsfullt att bli bra på appar o knappar i klassrummet om klassrummet snart är borta.
vagskyltar
Digital kompetens börjar hos politiker, förvaltning och skolledning som måste bemästra digitalt ledarskap. Ansvariga ledare måste göra en omvärldsanalys och dra slutsatser om konsekvensera för den egna verksamheten. Omställningen är större än övergången från bondesamhälle till industrisamhället. Det måste man ta till sig och agera därefter. Det är främst en fråga om hur skolan organiserar sin verksamhet efter helt nya förutsättningar. Allt i skolan som relaterar till tid och rum håller snabbt på att förändras.
Det digitala ledarskapet handlar om att lotsa skolan in i framtiden, inte digitalisera gamla arbetsmetoder och organisationsformer. Det kommer vara ett enormt slöseri med mycket tid och pengar (som aldrig kommer tillbaka) att köpa in datorer/surfplattor utan IT-strategier hur de ska införas och förankras. Erfarenheten hur man gör finns sedan många år i näringslivet. Säg till om du vill veta hur och spara många miljoner. Det måste baseras på riktiga behov (hört om brist på tid? högre lön o status, PISA, meritvärden, högre betyg). Hur kommer vi till rätta med befintliga kända problem? Hur jobbar vi effektivare? Hur blir skolan mer relevant? Hur får vi individuell studietakt? En i sanningen likvärdig skola? Kan IT vara en del av lösningen?

mellan digtunnel

När det digitala ledarskapet slagit fast hur skolan skall verka, leda och styras, kan man börja titta på digital kompetens, om den behövs. Mitt råd som erfaren IT-strateg till dig som lärare är dyk inte för djupt i IT-frågorna. Du kommer inte behöva så mycket (om någon) kunskap om handhavandet. Det viktigaste är att du vet och förstår vilka resurser som finns och lotsa dina elever till dem.

FÖRÄNDRAT SYNSÄTT PÅ IT ÄR SKOLANS LÖSNING

Ett förändrat synsätt på IT kan snabbt lösa många problem i den svenska skolan.

Här finns lösningen på bla:

- Ökad relevans för eleverna
- Ökad individualitet
- Ökad tillgänglighet
- Ökad effektivitet
- Ökad lön och status för lärare
- Ökat lärartid för varje elev

Det enda som krävs är att skolan ser IT som ett verktyg för att utveckla sättet man organiserar verksamheten. Som det är nu tittar man bara på hur IT kan användas som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen. Så enkelt uttryckt kan man säga att lärarna försöker få IT att passa in i undervisningen, när IT egentligen löser upp eller totalt ändrar förutsättningarna för när och var man bedriver undervisning.


SKOLAN HAR ALLA FÖRUTSÄTTNINGARNA MEN SAKNAR KOMPETENS OCH LEDNING

Skolan har alla förutsättningar för att lösa sina problem. De finns där, framför deras fötter men ser det bara inte.
Orsaken är att Skolministern inte ser det. Han ger uppdrag till Skolverket, så de ger inga uppdrag till skolan, som inte chefen har sagt. Facket ser det inte heller. De ser bara bristen på högre lön och status, men kan inte konkretisera hur det leder till högre resultat. Tvärtom ser facket en mörk framtid, där det om 6 år saknas 43.000 lärare. I fackets bild finns det inte nog med välbetalda lärare för att lösa skolans problem.
Alla förstår att fler lärare per elev leder till högre resultat. Alla ser att verkligheten inte gör det möjligt. Alla ser att alla barn använder mobiler och Internet. I skolan har man förtalat, förbannat och förbjudit mobiler. Många i skolan talar om behovet av mer IT i skolan.
Allt fler barn får egen dator/surfplatta av skolan. Däremot har skolan ingen klar uppfattning av vad datorer, surfplattor, mobiler och Internet kan användas till. Det finns inga nationella riktlinjer, ingen IT-strategi och ingen vision om framtiden. Därför famlar de flesta skolor och söker svaret i läroplanen.
Där står det en hel del om vad eleven skall kunna om IT, men ingenting om vad skolledning och lärare behöver för att utveckla undervisningen.  Resultatet blir att med nya IT-satsningar går det nu åt mer tid än det frigör. Lärarna ser bara en ny apparat man ska använda i undervisningen. I praktiken har man tagit in en gökunge i boet. I alla andra branscher utanför skolan använder man IT till att bli effektivare, öka tillgänglighet, service mm Framför allt spar man tid och pengar.
Om skolministern, Skolverket och landets rektorer bara öppnade ögonen för världen utanför skulle man i ett slag enkelt höja kvaliteten i svensk skola. Det handlar bara om att skifta fokus och se att även i skolan kan IT användas för att bli effektivare. Varför skulle inte skolan kunna vara ”öppen” 24/7 när allt annat nu för tiden finns i en mobil nära dig, när du vill, var du vill.
Varför skulle inte eleverna få tillgång till de bästa lärarna, dygnet runt? Varför skulle inte våra barn få en individuell studietakt? Varför fortsätter vi 2014 att utbilda barnen enligt principer från industrisamhället och vilket år barnen är tillverkade? Alla vet ju att barn är olika och det tar olika lång tid att lära sig. Snart kan de välja ”huslärare” som vi väljer husläkare.
För första gången i världshistorien är det nu möjligt för alla barn att få lära sig i sin egen takt, efter egna förutsättningar. Vi står inför ett paradigmskifte. Allt i skolan som relaterar till tid och rum kommer förändras. Snabbt. De som inte vill se det och desperat håller sig kvar vid den gamla skolan försämrar för varje dag dina barns möjligheter att utvecklas till sin fulla kapacitet.

Fler artiklar...

GTranslate

Swedish Chinese (Traditional) English French German Hindi Japanese Thai

NÄTRASTVAKTEN

DIN DIGITALA RÅDGIVARE

Första 15 min är gratis.
Därefter 500:- + moms/15 min.

KLICKA HÄR

Tekniska krav: Webbläsare..
Kamera, mikrofon och projektor gör det mycket bättre.
Betala med Swish eller kort via PayPal.
(Boka tid direkt i min kalender här.)
Go to top