HemOmSynsätt

Synsätt

Läroplanen

IT är komplext och alla menar vi olika saker med IT. Vi har helt enkelt olika erfarenheter, kompetens och och utgångslägen. När IT-strateger möter skolan kommer det uppstå stora mervärden...
En stor utmaning är att få skolan att tänka och agera själv, utanför läroplanen. Jovisst, står det en massa i lgr11 om IT-kompetens, men är det rätt? Tyvärr är nog mycket av det IT-relaterade redan 10 år efter sin tid och ett alibi när Skolinspektionen kommer. Läroplanen har inte åldrats väl: "fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram" Hur har skolan lyckats där? 
Vad menar jag med att tänka själv? Jo, om man utgår från verkliga och stora behov, så är ju bristen på tid det största. Då menar jag att om man använder IT till att rationalisera verksamheten (som man gjort i alla andra branscher), kommer mycket tid och pengar att frigöras.
mellan pusselbit
Då kan man också höja kvalitet väsentligt. Att eleverna kan läsa och skriva och lämnar grundskolan med full behörighet måste vara långt viktigare än att de får digital kompetens. (Inte minst för att de redan har det, men inte deras lärare)
Frågan är väl mer vad har skolans personal för digital kompetens? Var står det i IKT-planer/strategier vad skolledningen och lärare skall kunna för att utföra sitt uppdrag? Där borde det finnas en vision, konkreta mätbara mål och strategieri för att komma dit. Komptenskrav om verksamhetsutveckling, förändrings-/förankringsprocesser, organisatonsutveckling, arbetsmetoder, ledning och styrning. Historiens dom kommer vara hård över dem som köpt datorer och utan relevant utbildning släppt i knät på lärarna.
Oavsett hur bra lösningar man har på nya arbetssätt och verktyg kommer man ha svårt att lyckas om man inte kan "sälja in", motivera och förankra det hos de som ska använda lösningarna. I princip är IT-utvecklngen en strategisk ledningsfråga och inte något man kan förvänta sig att lärarna ska fixa själva, utan utbildning, var och en på sin egen kammare.
Den som inser att vi står inför ett paradigmskifte och rustar sig för verkliga förändringar kommer också klara en större konkurrenssituation. Rätt var det är, fortare än du anar, finns en annan skola i dina elevers mobiler. Då är det redan för sent att agera. De är då så effektiva och långt före med sina arbetssätt att det aldrig går att komma ikapp. Vad ska man säga då? - Vi följde bara läroplanen?

Digital kompetens

DIGITAL KOMPETENS BARA FÖR ELEVERNA?

För många i skolan blir IT-kompetens mest en fråga om källkritik, PIM och handhavande av olika apparater, appar och tjänster. Det står inte så mycket i IKT-strategierna om att sparar pengar, utvecklar nya arbetssätt, metoder eller hur man får med sig lärare och elever i sin IT-satsning?
I IKT-strategier kan man läsa om vad eleverna skall kunna. Däremot hittar man ingenting om vad lärarna, rektorn eller förvaltningen behöver kunna för att utveckla undervisningen.
Många talar ofta i inledningen om att IT-satsningen inte handlar om teknik. Sedan handlar det i stort sett bara om vilka apparater, när de kommer, vem ska få vad, hur man trycker på knapparna, hur gör man i vissa appar och program. Många IKT-pedagoger vittnar också om hur de blivit IT-vaktmästare som fått fixa rektorns printer och ordnat med sladdar och laddning till eleverna datorer.

 

TOTALT MISSFÖRSTÅND OM IT

Skolan har dragit helt fel slutsatser om hur andra verksamheter använder IT. I alla andra verksamheter används IT huvudsakligen till att öka effektivitet, lönsamhet och tillgängligheten.
Det kan inte ha undgått någon att alla nu erbjuder sina tjänster i din mobil: banken, resor, böcker, skivor, kläder, musik, och film. Numera kan du tom se på TV, lyssna på radio och göra deklarationen i din mobil.
mellan appiphone
Skolans kunder, eleverna är ju sedan länge redan där, hela tiden. Oftast har de själva betalt den dyra utrustningen och skolan reaktion har varit att förbjuda den. Tankeväckande!

 

Skolans riktiga utmaning är inte att lära barnen sovra och vara källkritiska till det gigantiska utbudet på nätet utan att hur skolan skall kunna bli tillgänglig i barnens mobiler och iPads. Det är när skolans undervisning finns i elevernas iPad´s och mobiler, som det verkligen uppstår något nytt.
Då kan man lära sig på andra tider och platser än i skolans klassrum under lektionstid med en viss lärare. Lärarna slipper då också problemet med att vara Polis i klassrummet. Tänk om lärarna la ned kraft på att undervisningen fanns i mobilen isf att få stopp på statusuppdateringar på FB, Instagram och chatt på Kik.

SKOLAN SNART I EN MOBIL NÄRA DIG

För att klara sig i en allt mer konkurrensutsatt situation, räcker det inte bara att följa läroplanen lgr11. Du måste tänka lite själv och se om ditt eget hus. Hur ska ni kunna behålla vakna lärare och locka elever med ett tidsenligt, stimulerande och utvecklande arbetssätt? Rätt var det är, fortare än du tror finns det en ny spännande skola i en mobil nära dig och dina elever.

IT i undervisningen

IT I UNDERVISNINGEN ELLER UNDERVISNING MED IT?

Flera färska undersökningar från bl.a. SkolverketSkolverket, och SkolinspektionenSkolinspektionen, visar att skolorna använder IT på fel sätt och att personalen saknar utbildning om hur man förebygger nätmobbing och utvecklar undervisningen med IT.

”Satsningar på inköp av IT-utrustning har i många fall inte åtföljts av satsningar för att utveckla användningen av IT så att det blir ett stöd i det pedagogiska arbetet och gynnar elevernas kunskapsutveckling och lärande. ”

” Skolledningen styr inte användningen av IT i undervisningen på ett aktivt sätt. Många skolor saknar övergripande strategi för användning av IT i det pedagogiska arbetet, och IT-användningen i undervisningen blir därför ofta en fråga som beror på den enskilde lärarens intresse.”

” Rapporten visar också att det finns ett stort behov av kompetensutveckling hos både lärare och rektorer. Hur datorerna ska användas som pedagogiska verktyg i undervisningen och hur skolan ska arbeta mot kränkningar på nätet, är exempel på områden där det behövs kompetensutveckling.”

bigstockphoto Group Of Students 1923552
Många IKT-strategier handlar om EU´s nyckelkompetenser, digital-kompetens, 21´Century skills och entrepenöriellt lärande. Ofta tar man upp SAMR-modellen, omdefinierat lärande, kreativitet och kunna skapa, hantera text. bild, ljud, film och kunna publicera det på nätet. Vad har du tänkt om det är argument för Apples produkter och inte i något avseende handlar om hur man löser skolans problem?
Läs mer: IT i undervisningen

Skolan

Skolan är numera en konkurrensutsatt verksamhet. Det ställer större krav på ledningen för att överleva. Vi tror att det blir allt mer viktigt att kunna tänka i termer av marknad, kund, serivcegrad, profil och inte minst kvalitet och resultat.
Det är  en stor omställning från att vara politikerstyrd med direktiv uppifrån till att börja utgå från marknaden och blir styrd av kundens behov. Många års nya påfund och teorier om hur man nu skall jobba i skolan har säkert dessillusionerat många lärare. Säkert har många lärare tänkt många gånger, jaja det blir nog bra och gjort som vanligt.
Luttrade lärare lever nu farligt om de tror att IT är ännu ett påfund uppifrån. Vi står inför ett paradigmskifte där alla begrepp som relaterar till tid och rum i skolan kommer att omprövas. Den som inte hänger med i svängarna ligger löst till. Det är en ren tidsfråga innan många skolledningar ser rationaliseringsvinster med den nya tekniken. Många lärare har god anledning att oroa sig över  den närmaste framtiden.
Lösningen på lärarnas högre lön och status finns i kompetensutveckling. Lärare som tar till sig och utvecklar lärandet med ny teknik kommer ha en bättre attraktionskraft på arbetsmarknaden. Den som tror sig sitta säkert bör betänka att de som för några år sedan jobbade på Posten där alla betalade sina räkningar, satt säkert. Numera ligger Posten till höger om potatisen på Konsum.

ALLA FÅR DE BÄSTA LÄRARNA

MÅL: ALLA FÅR DE BÄSTA LÄRARNA

När skolan, kommunen, Skolverket, förlagen eller någon privat aktör har en "kunskapsbank" på nätet kan alla få tillgång till de bästa lärarna. Det finns redan idag några tjänster åt det hållet. På YouTube är det fullt av dem.
Många ser t.ex The Flipped Classroom som ett sätt där varje lärare spelar in sina genomgångar. När skolledningen förstår att IT kan lösa många av skolans problem och öka tillgängligheten, kommer man också snart se stora rationaliserings- och kvalitetsvinster. Här realiseras "den likvärdiga skolan" på riktigt.
Läs mer: ALLA FÅR DE BÄSTA LÄRARNA

Fler artiklar...

Underkategorier

 • IT & Politik
  Hela samhället utanför skolan är numera uppkopplat och tillgängligt dygnet runt i våra mobiler. I skolan däremot, ser man mobiler som ett problem och datorer som en ny pedagogisk apparat.
  Man funderar mest på hur appar och knappar ska användas i klassrummet, inte hur IT ska lösa skolans problem, höja resultaten eller öka tillgängligheten till lärandet. 
  mellan vagskal
   
  Avsaknad av nationella visoner, mål och IT-strategier gör att var och en tvingas bli sin egen lyckas smed. Utan politiska anvisningar till Skolverket står lärar- och rektorsutbildningen utan tidsenlig kompetens  Så i princip saknar alla inblandade kunskap för att föra skolan in i den allt mer uppkopplade framtiden.
  Det kommer kosta samhället många miljarder och mycket värdefull tid. Som alternativ har vi här samlat några förslag till politikerna som kan föra utvecklingen framåt.
  Är du intresserad och vill formulera IT-strategier, en digital agenda eller veta mer om hur IT-utvecklingen ska lösa skolans problem och höja resultaten? Gör en intresseanmälan här.

GTranslate

Swedish Chinese (Traditional) English French German Hindi Japanese Thai

NÄTRASTVAKTEN

DIN DIGITALA RÅDGIVARE

Första 15 min är gratis.
Därefter 500:- + moms/15 min.

KLICKA HÄR

Tekniska krav: Webbläsare..
Kamera, mikrofon och projektor gör det mycket bättre.
Betala med Swish eller kort via PayPal.
(Boka tid direkt i min kalender här.)
Go to top