HemOmSynsättIT i undervisningen

IT i undervisningen

IT I UNDERVISNINGEN ELLER UNDERVISNING MED IT?

Flera färska undersökningar från bl.a. SkolverketSkolverket, och SkolinspektionenSkolinspektionen, visar att skolorna använder IT på fel sätt och att personalen saknar utbildning om hur man förebygger nätmobbing och utvecklar undervisningen med IT.

”Satsningar på inköp av IT-utrustning har i många fall inte åtföljts av satsningar för att utveckla användningen av IT så att det blir ett stöd i det pedagogiska arbetet och gynnar elevernas kunskapsutveckling och lärande. ”

” Skolledningen styr inte användningen av IT i undervisningen på ett aktivt sätt. Många skolor saknar övergripande strategi för användning av IT i det pedagogiska arbetet, och IT-användningen i undervisningen blir därför ofta en fråga som beror på den enskilde lärarens intresse.”

” Rapporten visar också att det finns ett stort behov av kompetensutveckling hos både lärare och rektorer. Hur datorerna ska användas som pedagogiska verktyg i undervisningen och hur skolan ska arbeta mot kränkningar på nätet, är exempel på områden där det behövs kompetensutveckling.”

bigstockphoto Group Of Students 1923552
Många IKT-strategier handlar om EU´s nyckelkompetenser, digital-kompetens, 21´Century skills och entrepenöriellt lärande. Ofta tar man upp SAMR-modellen, omdefinierat lärande, kreativitet och kunna skapa, hantera text. bild, ljud, film och kunna publicera det på nätet. Vad har du tänkt om det är argument för Apples produkter och inte i något avseende handlar om hur man löser skolans problem?

IT I UNDERVISNINGEN ELLER UNDERVISNING MED IT?

Vi har en annan syn och erfarenhet av IT. Vi tror skolan brottas med många problem och att det största är brist på tid. Om man ser IT som ett verktyg att organisera undervisningen mer effektiv med, kan man frigöra mycket tid.
Den som ser IT som något man ska använda i undervisning, har skaffat sig nya problem och mindre tid. I stora drag ligger 80% av vinsten med IT att effektivisera sättet man organiserar undervisningen. 20 % ligger på att använda IT som ett redskap att höja förståelsen av själva undervisningen.

Vi kan nu erbjuda ett antal mycket värdefulla nya föredrag för förvaltningen, politiker, skolledning och lärare. De handlar bl.a. om konsekvenser, strategier, metoder och arbetssätt om hur man utvecklar lärandet med IT. 
Föredragen innehåller handfasta, konkreta och direkt användbara råd som gör att du kan börja arbeta på ett mer effektivt sätt redan dagen efter.

Är du intresserad av hur man:

- löser många av skolans problem?
- sparar mycket pengar i skolbudgeten?
- utvecklar nya effektivare arbetsmetoder?
- får IT-satsningen att löna sig?
- organiserar undervisningen mer effektivt?
- kan få individuell studietakt?
- höjer resultaten med IT?

Läs mer om föredragen:
DEN DIGITALA KLYFTAN
IT-STRATEGIER
THE FLIPPED CLASSROOM
1:1 NEXT LEVEL

GTranslate

Swedish Chinese (Traditional) English French German Hindi Japanese Thai

NÄTRASTVAKTEN

DIN DIGITALA RÅDGIVARE

Första 15 min är gratis.
Därefter 500:- + moms/15 min.

KLICKA HÄR

Tekniska krav: Webbläsare..
Kamera, mikrofon och projektor gör det mycket bättre.
Betala med Swish eller kort via PayPal.
(Boka tid direkt i min kalender här.)
Go to top