NY YouTube-KANAL

NÄTRASTVAKTEN

NYHET:

liveonline3

NÄTRASTVAKTEN

Nätrastvakten tar hand om skolans mobilproblem.

Ger du dina elever tillgång till någon som kan hjälpa dem

på nätet, där de är, när det händer?

Slipper eleverna oroa sig för kränkande händelser i mobilen,
slipper lärarna konflikter och alla kan fokusera på lärandet.

Ni får en kod till Nätrastvakten (bilden ovan) som placeras på skolans hemsida. 
Lärare, föräldrar och elever kan klicka på bilden och få hjälp med sina mobilproblem online. (Prova själv att klicka!) 
Du får frågor/problem vidarebefordrade med epost till av dig/ bestämd mottagare (Kuratorn?)
KOM IGÅNG, DET FINNS INGET ATT VÄNTA PÅ!
 
Gör din intresseanmälan här.
HemMålgrupperPolitiker

VÅRA FÖREDRAG Del 1

FÖRÄLDRAR PÅ SKOLBÄNKEN

FÖREDRAG FÖR FÖRÄLDRAR

breaking ffpaskolbanken480

BARNSÄKER ONLINE (2014)

VILL DU SE DIREKT?

Swisha 50:- + din epost 

till 0704963033

swish

Du får en länk tillbaka

till den epost du angivit.

Helt säkert med BANK ID ! 

bankID retinaeller

Betala 50:- med kort

via PayPal

Ange din epost här:
                                                                      

och du leds direkt till föredraget.

*****

Finns även som podcast 

för endast 25:- 

och lyssna i mobilen!

Ange din epost här:
                                                                       

*****

Visa för större grupp

på full skärm 1000:-

Ange din epost här:
                                                                      

*****

Klicka här om du vill testa
hur det ser ut och låter.

cforebygga

NÄR DET DIGITALA TÅGET KOMMER

För kommunledning & förvaltning.

mellan vagskal 

Digitaliseringen öppnar för helt nya sätt att jobba och organisera verksamheter. När begränsningar av tid och rum inte längre gäller, blir din kommun centralort, ett musklick från Stockholm och New York.

Här lär du dig hur digitaliseringen inte bara kan spara mycket pengar, utan också leder till UTVECKLING OCH TILLVÄXT. Så skapar ni helt nya arbetstillfällen, möjligheter till studier och skanpar underlag för service och tjänster.

- Trendspaning, Hur blir den digitala framtiden?
- Nya sätt att arbeta o organisera verksamheter.
- Nya digitala affärsmöjligheter.
- Vilka åtgärder gör en "framtidskommun"?

VINSTER: 

1. Tillväxt & nya arbetstillfällen.
2. Nya tjänster & ökad service.
3. Spara mycket tid & pengar.
4. Ökat värde på mark o lokaler.
Läs mer här. Boka här.

FÖREDRAG: SKOLANS DIGITALISERING

För BoU-förvaltning & Skolledning

mellan keyboard

 

För många har skolans digitalisering kostat mer tid och pengar än det sparat. Allt för mycket fokus har varit på elevernas digitala kompetens. Nu är det hög tid att skolledningen får kunskap om nya sätt att jobba och organisera verksamheten digitalt. Det är det som är nyckel till sparade pengar och högre resultat.

- Digitaliseringens hot & möjligheter.
- Framtidens lärande, roller o funktioner.
- Vad är vems digitala kompetens?
- Digitala strategier, Bärbar - surfplatta, BYOD?
- Nya sätt att arbeta och organisera undervisningen.
- Nya tjänster/verksamheter, underlag/marknader & intäkter.

VINSTER:

1. Lösning på lärarbristen.
2. Sparade miljoner i skolbudgeten.
3. Högre PISA, betyg, meritvärden och resultat.
4. Flextid & plats för lärare och elever.
Läs mer här. Boka här.

3 FEL PÅ MOBILFÖRBUD

Mobbad i mobilen?

SÄKERONLINE (2)

För elever åk 3+

liten appiphone

- Ask, KiK, Instagram, Snapchat, FB
- Nätmobbning & kränkningar
- Chatta & lägga ut bilder
- Lagar & regler
- Att spåra & bevisa

RESULTAT:

1. Lär sig vad som gäller.
2. Hur man skyddar sig själv.
3. Var kan man få hjälp.
4. Hur man undviker problem.

Läs mer här.

BARNSÄKER ONLINE (2)

För föräldrar

BarnFotM

- Nätmobbning
- Sexuell utsatthet
- Självskadebeteende
- Spela onlinespel på nätterna
- Hushållsnära droger

RESULTAT

1. Hur du skyddar dina barn
2. Hur du skyddar plånboken
3. Att förstå orsak - verkan
3. Lär dig konkreta åtgärder

Läs mer här.

DIGITAL ELEVHÄLSA

För skolpersonal mfl

SkvallerM

- Nätmobbning & kränkningar
- Psykisk ohälsa
Orsaker & mekanismer
Konsekvenser
Konkreta åtgärder

RESULTAT:

1. Nå fram där unga befinner sig
2. Stoppa innan problem eskalerar
4. Nya effektivare arbetsformer
5. En digital strategi för elevhälsa

Läs mer här.

Politiker

KOMMUNENS DIGITALISERING

vagskyltar

Digitaliseringen erbjuder fantastiska möjligheter för alla kommuner att öka service och samtidigt spara mycket tid och pengar. Digitaliseringen öppnar för tillväxt och nya tjänster istället för avfolkning och nedläggning. Vi visar hur din kommun snabbt kan förbättra och utveckla lokal service, öka värde på mark och fastigheter och starta helt nya och lönsamma verksamheter.
I avfolkningstider med sjunkande service och minkskat skatteunderlag är det svårt att tillhandahålla bra service och tjänster. Många ser bara en utväg, - att skära och spara i en nedåtgående spiral...
Vi visar med vårt föredrag hur kommunen kan bli en attraktiv plats för både arbete och boende. Ni kommer att kunna utveckla nya verksamheter som får kommunen att blomstra, växa och frodas, oavsett var i landet ni befinner er...
Om man bara förstår hur, kan digitaliseringen innebär fantastiska möjligheter. Det handlar mer om att se hur man organiserar och jobbar digitalt, än att trycka på appar och knappar. Utan begränsingar av tid och plats, blir din kommun centralort, ett musklick från Stockholm, New York och Shanghai.

 

- Trendspaning, Hur blir den digitala framtiden?
- Nya sätt att arbeta o organisera verksamheter.
- Nya digitala affärsmöjligheter.
- Vilka åtgärder gör en "framtidskommun"?

VINSTER:

1. Tillväxt & nya arbetstillfällen.
2. Nya tjänster & ökad service.
3. Spara mycket tid & pengar.
4. Ökat värde på mark o lokaler.
Pris: 18.000 + moms + resa utanför Stor-stockholm. Tid: 1,5 tim. Boka här.

Innehåll

SKOLANS DIGITALA FRAMTID
Vad skolpolitiker, förvaltning, fack och skolledning behöver veta om IT-utveckling.

 Har du inflytande över skolans verksamhet?
 Hur ska du leda skolan in i framtiden?
 Har du rätt digital kompetens?

Ett föredrag på 1,5 tim, som ger dig de väsentligaste pusselbitarna du behöver för att utforma och påverka:

SKOLANS DIGITALA FRAMTID

Målgrupp: Skolpolitiker, förvaltning, fack, skolledning

 vagskyltar

BAKGRUND

Skolan står inför ett paradigmskifte. IT-utvecklingen kommer ha dramatiska konsekvenser för skolan. Alla begrepp i skolan som relaterar till tid och rum kommer behöva omprövas. Vad är en skola, läsår, årskurs, klassrum, lektion, lärare eller ett läromedel?
Är en lektion något som pågår i en viss lokal, en viss tid med vissa personer? Med den nya tekniken kan en lektion pågå närsomhelst, varsomhelst med vem som helst, överallt, alltid, flera gånger och till en merkostnad av 0 kronor. Det är snarare tvärtom möjligt att spara mycket pengar.
Snart är skolan öppen dygnet runt 24/365. Alla eleverna har tillgång till de bästa lärarna, dygnet runt. Var och en studerar i sin egen takt, utifrån sina egna förutsättningar och lärstilar.

 

FRAMTIDENS ETTOR OCH NOLLOR

pussel

Tror du inte det? Så är det iaf i alla andra verksamheter i samhället utanför skolan. Allt finns i mobilen. Alla finns i mobilen, tom dina elever finns där, men många ser det mer som ett problem.
Den som tänker sig möta framtiden i klassrummet med att söka fakta på nätet, med källkritik och upphovsrätt behöver tänka om. Jomen, det står i läroplanen Lgr11 om digital kompetens.
Jovisst, men där står inget om vad skolpolitiker, förvaltningen, skolledningen eller lärarna behöver ha för digital kompetens för att utveckla undervisningen. Tror du att det räcker med att släppa surfplattor i knät på lärarna och säga - nu kör vi?

 

SKOLVERKET OCH UTBILDNINGSMINISTERN EN DEL AV PROBLEMET

Rektors- och lärarutbildningen har stora brister eller total avsaknad av IT-frågor. Detta beroende på att Skolverket planerat utbildningen 2009 för 5 år framåt och gör inget som inte framgår av regleringsbrevet.
Allt för många som jobbar med dessa frågor inom departementet eller myndigheter har sin bakgrund i den gamla (S) ITiS-yran och bär mer sig drygt 15 år gamla värderingar. Störst orsak är hänförbar till Utbildningsministern och hans statssekreterare.
Det finns inga nationella riktlinjer, visioner eller strategier. Var och en är utlämnade till sin egen kompetensnivå. Skolans enda stöd är den nya läroplanen Lgr11. Den talar om elevernas digitala kompetens, men ingenting om vilken IT-kompetens förvaltning, lärare eller skolledning behöver för att utveckla undervisningen.
Konsekvenserna blir stor kapitalförstörelse och förlorade år för flera årskullar. De som förstår att använda IT på rätt sätt kommer att bli så effektiva och attraktiva att de kommer slå ut många skolor. Vem som ska tillhöra den digitala framtidens ettor eller nollor, bestämmer du som har beslutanderätt och inflytande över skolutvecklingen.

 

INNEHÅLL:


OMVÄRLDSANALYS

Vad är det som händer? Vad visar forskning och utvärderingar? Politiska insikter, visioner, strategier och myndighetsdirektiv.

TRENDSPANING

Vart är IT-utvecklingen på väg? Mobilitet, Responsive design, 1-3 är mer än 1-1, molntjänster, 4g/5g mobila-nät, priser mobila enheter.

KONSEKVENSER

Den digitala klyftan, ökad konkurrens, lärar- och elevflykt, förlorad tid och pengar, utslagning.

NYA MÖJLIGHETER

Högre resultat, individuell studietakt, skolan öppen 24/365, Spara miljoner/miljarder, lönsamma IT-investeringar.

POLITISKA MÖJLIGHETER

Konkret framtidsvision, individuellt lärande, lärarens roll, effektivare organisering, konkurrenskraft och exportmöjligheter,
Tillgång till de bästa lärarna, läromedel, verkligt likvärdig skola, miljövinster minskade transporter, lokala enheter, bättre lokalutnyttjande, full kontroll på verksamheten,

KOMPETENSKRAV

Vad behöver skolledning och lärare ha för digital kompetens? Vad är ett digitalt ledarskap?

Gör en intresseanmälan här.

Upplägg

UPPLÄGG

Kostar det för mycket att skicka alla på kurs? Vilka kan inte åka till SETT, BETT i London eller gå på teachmeet? Var lugn. Vi kommer till dig med kunskapen. Det blir inga resekostnader. Transporten tar ingen tid alls. Du får sova i din egen säng på natten. Du kommer utvilad till jobbet nästa dag. Våra föredrag kan du lyssna på i dina egna lokaler. Du behöver bara ordna med lokalen och utrustning.

100% GARANTI

Vi garanterar att en majoritet av åhörarna blir nöjda. Annars får ni tillbaka pengarna utan några krussiduller.

UTRUSTNING

Ni står för lokal där det finns en Pc (ej Mac) med 2 USB-portar. Den har en fungerande anslutning till Internet och projektor. Mikrofon, helst headset.

DOKUMENTATION

Alla deltagare får tillgång till dokumentation, dvs kopior av alla bilder som visas.

PRIS:

Är du intresserad av våra föredrag, lämna en intresseanmälan här. Då får du mer detaljer och prisuppgifter. Generellt lämnar vi bra rabatt om man bokar flera föredrag samtidigt.

FINANSIERING

Är du intresserad av våra föredrag men har svårt att få ihop ekonomin? Berätta om hur du vill göra och vi kan ge dig förslag på finansiering.

REFERENSER:

Se alla nöjda kunder här.

UTVÄRDERINGAR:

Se vad deltagare har tyckt här.


SETT I PRESS:

Se vad radio, TV och tidningar rapporterar om våra föredrag här.

Digitala tåget stannar hos alla!

 ETT FÖREDRAG PÅ 1,5 TIM OM

DIGITAL TRANSFORMATION SOM DIREKT
GER HELT NYA JOBB & TILLVÄXT

mellan digtunnel


Vad skulle det betyda om höghastighetståget stannade hos er 2025? Tänk om det digitala tåget, som går med ljusets hastighet, kommer redan nästa månad! 

GÖR INTRESSEANMÄLAN HÄR

 
Vi står inför ett paradigmskifte. Digitaliseringen håller på att lösa upp alla gränser och förändra hur vi jobbar och organiserar alla verksamheter. Det kommer ha stora konsekvenser för hela samhället. Många jobb (50%) kommer försvinna. För att vara på rätt sida om ekvationen gäller det att förstå vilka som blir det nya jobben.
När tid och plats inte lägre begränsar uppstår helt nya möjligheter. Framförallt i glesbygden, förorter och mindre kommuner. Det som tidigare var nackdelar, kommer snabbt vändas till fördelar för er på den digitala marknaden.Ni behöver inte vänta på att bredband når ut till varje by eller buske.
Avfolkning och minskad service kan lätt vända till helt nya jobb, utveckling och tillväxt. Allt som krävs är att du förstår vad allt prat om digitalisering, transformation, disruptive technolgies kan betyda för er och omvandlas till konkreta strategier för framtiden. Resedetaljer och biljett för Det digitala tåget till framtiden, kan du boka här.

 

Har ni bredband fram till kommunen kan det bli verklighet direkt. Kommunen kan skapa förutsättningar för helt nya jobb och verksamheter. Allt som krävs är förståelse för digitaliseringens egenskaper, tänka lite ”utanför boxen” och ett ”resecentrum” där ”tåget” kan stanna.

Framtidsforskarna säger att hälften av alla jobb kommer försvinna, men vilka som blir de nya är det få som vet. Det berättar vi på vårt föredrag!

Vi visar på vårt föredrag hur kommunen, med några enkla grepp och lite nytänkande kan skapa:

 Helt nya jobb & verksamheter
 Tillväxt, hopp & framtidstro
 Ökad in/återflyttning & skatteunderlag
 Ökat värde på mark, lokaler och bostäder
 Ökad samhällsservice & tjänster
 Ökad tillgång till lokal service
 Ökad tillgång kultur & nöje

 

SKOLANS DIGITALISERING

mellan keyboard

För många har skolans digitalisering lett till merarbete och ökade kostnader, i stället för tvärtom. Orsaken är brist på rätt kunskap. Det har blivit för mycket fokus på handhavande, istället för nya effektivare sätt att jobba och organisera verksamheten.
Få, om någon, har en IT-strategi för införande av ny teknik och hur det ska leda till sparad tid, pengar och högre resultat. Många pratar om digitaliseringen, men jobbar inte digitalt.
Utan struktur och strategi är det stor risk att både lärare och elever nästa termin flyr till en annan skola. Vet du inte vad du ska göra med grejerna, står du kanske där ensam som Svarte-Petter med din smart-board eller iPad och undrar vad som hände. 
Vi visar på vårt föredrag vilken kompetens förvaltning, skolledning och lärare behöver för att utveckla skolan digitalt. Konsten är att jobba och organiera verksameheten effektivare. Då öppnar sig möjligheterna att höja resultaten och spara många miljoner i budgeten.
Vi ger skolpolitiker, förvaltning och skolledning insikt och kunskap om digitalieringens hot och möjligheter.

 

- Digitaliseringens hot & möjligheter.
- Framtidens lärande, roller o funktioner.
- Vad är vems digitala kompetens?
- Digitala strategier, Bärbar - surfplatta, BYOD?
- Nya sätt att arbeta och organisera undervisningen.
- Nya tjänster/verksamheter, underlag/marknader & intäkter.

VINSTER:

1. Lösning på lärarbristen.
2. Sparade miljoner i skolbudgeten.
3. Högre PISA, betyg, meritvärden och resultat.
4. Flextid & plats för lärare och elever.
Pris: 18.000 + moms + resa utanför Stor-stockholm. Tid: 1,5 tim. Boka här.

Underkategorier

 • Skolans digitala framtid

  FRAMTIDENS ETTOR OCH NOLLORpussel

  MÅLGRUPPER: Skolpolitiker, tjänstemän förvaltningen, skolmyndigheter, skolledningar, fackföreningsrepresentanter, politiska partier och lärarutbildningar.

  Vilka som blir framtidens ettor eller nollor avgör marknadskrafterna eller du som har beslutanderätt och inflytande över skolutvecklingen.

  I den snabba IT-utvecklingen kan skolan bli nästa krisbransch. Många hänger inte med eller satsar på fel kunskap. Vi står inför ett paradigmskifte där gamla begrepp måste omprövas. Vakna pedagoger som är intresserade av att utvecklas börjar redan söka sig till konkurrerande skolor. Finns det inte i närheten, så kanske några starar en.
  När eleverna och deras föräldrar inser att skolan inte förbereder barnen för framtiden, kommer de att välja en annan skola. Hur ska det gå för de som inte hänger med? Hur ska barnen kunna byta klass, lärare eller skola med helt andra (otidsenliga) arbetsmetoder? Hur ska resurserna användas som frigörs med IT? Spara pengar o friställa lärare eller höja kvalitet och resultat?

   

  Ett föredrag om IT-utvecklingens konsekvenser för skolan. 

  Det finns inga nationella stragegier för IT i skolan. Varje skola/kommun är utlämnade till sin egen kompetensnivå. Ett alltför snävt och begränsat synsätt på IT enligt läroplanen lgr11 och fokus på IT-kompetens och källkritik i stället för utveckling av arbetssätt och metoder kommer vara förödande för många skolor.
  Det finns ingen tid för några års IT-experimenterande. De som förstår att IT handlar om en ny infrastruktur och inte ett verktyg man ska lära sig hantera kommer bli så effektiva och attraktiva att övriga skolor aldrig kan komma ifatt.
 • Politiker

TESTA DIN UTRUSTNING HÄR

IT i samhället

CS: Samhälle

Nyheter om samhället ur ett it-perspektiv från Computer Sweden, Sveriges största it-tidning. CS: Samhälle

FÖREDRAG: DIGITALISERAD UNDERVISNING

För Lärare och Skolledning

boktpc

- Digitalkompetens, vad måste man kunna?
- Vad kan du göra med/utan 1-1? Mobilen?
- The flipped classroom, mer än ett klipp på YouTube.
- Krav på digitala läromedel/resurser
- Införandestrategier,att motivera föräldrar och elever?

VINSTER:

1. Frigöra tid och pengar. Mindre administration.
2. Mer motiverade elever, föräldrar och lärare.
3. Mer individualiserad undervising & högre resultat
4. Lärarnas högre lön & status.
Läs mer här. Boka här.

Unga, Sociala medier & psykisk ohälsa

För ANDT, elevhälsan, soc, BUP, mfl

ChattFarlM

Ett högaktuellt föredrag om:

- Psykisk ohälsa,
- Självmord,
- Självskadebeteende,
- Sexuell utsatthet,
- Nätdroger

VINSTER:

1. Minska självmord och psykisk ohälsa
2. Avlasta/spara pengar i primärvården
3. Fånga upp problem innan de eskalerar
4. Nå fram till unga där de befinner sig
5. Väsentligt sänka trösklarna för unga att söka råd, stöd och hjälp
6. Nya sätt att arbeta och organisera
Läs mer här.

GTranslate

Swedish Chinese (Traditional) English French German Hindi Japanese Thai

NÄTRASTVAKTEN

DIN DIGITALA RÅDGIVARE

Första 15 min är gratis.
Därefter 500:- + moms/15 min.

KLICKA HÄR

Tekniska krav: Webbläsare..
Kamera, mikrofon och projektor gör det mycket bättre.
Betala med Swish eller kort via PayPal.
(Boka tid direkt i min kalender här.)
Go to top