HemTjänster

VÅRA FÖREDRAG Del 1

Tjänster

Upplägg

UPPLÄGG

Kostar det för mycket att skicka alla på kurs? Vilka kan inte åka till SETT, BETT i London eller gå på teachmeet? Var lugn. Vi kommer till dig med kunskapen. Det blir inga resekostnader. Transporten tar ingen tid alls. Du får sova i din egen säng på natten. Du kommer utvilad till jobbet nästa dag. Våra föredrag kan du lyssna på i dina egna lokaler. Du behöver bara ordna med lokalen och utrustning.

100% GARANTI

Vi garanterar att en majoritet av åhörarna blir nöjda. Annars får ni tillbaka pengarna utan några krussiduller.

UTRUSTNING

Ni står för lokal där det finns en Pc (ej Mac) med 2 USB-portar. Den har en fungerande anslutning till Internet och projektor. Mikrofon, helst headset.

DOKUMENTATION

Alla deltagare får tillgång till dokumentation, dvs kopior av alla bilder som visas.

PRIS:

Är du intresserad av våra föredrag, lämna en intresseanmälan här. Då får du mer detaljer och prisuppgifter. Generellt lämnar vi bra rabatt om man bokar flera föredrag samtidigt.

FINANSIERING

Är du intresserad av våra föredrag men har svårt att få ihop ekonomin? Berätta om hur du vill göra och vi kan ge dig förslag på finansiering.

REFERENSER:

Se alla nöjda kunder här.

UTVÄRDERINGAR:

Se vad deltagare har tyckt här.


SETT I PRESS:

Se vad radio, TV och tidningar rapporterar om våra föredrag här.

Den mentala flippen

Som Karin Brånebäck brukar säga är den mentala flippen den viktigaste.
IT innebär en helt ny infrastruktur. Dvs allt som i skolan relaterar till tid och rum, kan och kommer att förändras. Det är långt mycket viktigare (80%) att förändra sättet man organiserar mellan pusselbitundervisningen med IT, än att använda IT i undervisningen. En allmän strategi som funnits länge i online-branschen är: "Kill your darlings" eller som @dvdndrssn sa på Twitter häromdagen "flippa ditt klassrum innan någon annan gör det".
Den mentala flippen handlar för mig om att tänka i nya banor. Kanske man skulle börja med vad man tycker är problem och vad som skulle krävas för att lösa dem? Problemen är väl oftast att man inte har tillräckligt med tid. Då är ju frågan kan jag klona mig själv? Nej men det går väl inte... eller om jag spelar in förklaringar, eller på annat sätt i förväg publicerar och guidar till lösningar som eleverna kan se/höra/läsa så många gånger de behöver, när de har tid och lust.
Hmm vad skulle jag kunna göra som jag inte kunde tidigare?
Hmm jag skulle behöva ge eleverna mer tid.
Hmm jag skulle behöva vara mer tillgänglig och svara på fler frågor.
Hmm kan jag slippa tjata, gnata, påminna och förmana?
Hmm jag skulle behöva ge mera tips och råd.
Hmm jag vet var de brukar fastna, kanske jag kan tipsa om det redan nu?
Hmm skulle jag kunna sitta hemma och göra formativa bedömingar?
Hmm kanske någon annan redan har flippat mitt ämne?
Snart har en elev många lärare i samma ämne och vissa lärare många elever utanför sitt eget klassrum. Eleverna kommer ha individuellt studietakt och grundskolan tar bara 6,5 år för vissa och 10 år för Björklunds barn.

INFÖRANDESTRATEGI

HUR MAN LYCKAS MED SINA IT-SATSNINGAR

BEPRÖVAD ERFARENHET
I andra verksamheter utanför skolan har vi använt oss av en införandestrategi! Dvs man planerar och tänker ut hur man kommer fram till de mål man har. Vill man att kunden (om ni tillåter begreppet) skall använda nya tjänster är det bra om man har "sålt in" sina lösningar först. Vilka kunder får tillgång till vilka tjänster? I vilken takt? Vad ska vi locka med? Har någon hört om pilotprojekt, där man fångar upp erfa och synpunkter innan man drar på i stor skala?
Alla människor drivs av motiv: what´s in it for me? Har skolan någon vision? Vart är man på väg? Vad kommer det innebära? Hur kan det vara bra för mig? Hur kan det vara bra för eleverna? IT-frågorna måste handla mer om nya arbetssätt, fördelar, vilka problem man avser att lösa och konkreta mätbara mål. Val av verktyg och hur man gör blir en fråga först när man vet vart man är på väg.
FARLIGT IT-EXPERIMENTERANDE
Utan konkreta mätbara mål, planer och strategier är det hög risk att man gör många misstag. Visst är det kul att många "kastar sig ut" och provar sig fram. Kanske några träfffar rätt, men för de flesta blir det ett farligt IT-experimenterande utan tillräcklig kompetens och kanske tom kontraproduktivt, där "kunden" inte ställer upp av en rad möjliga skäl.
Kanske behövs det en IT_Lots?

SKOLANS DIGITALISERING

mellan keyboard

För många har skolans digitalisering lett till merarbete och ökade kostnader, i stället för tvärtom. Orsaken är brist på rätt kunskap. Det har blivit för mycket fokus på handhavande, istället för nya effektivare sätt att jobba och organisera verksamheten.
Få, om någon, har en IT-strategi för införande av ny teknik och hur det ska leda till sparad tid, pengar och högre resultat. Många pratar om digitaliseringen, men jobbar inte digitalt.
Utan struktur och strategi är det stor risk att både lärare och elever nästa termin flyr till en annan skola. Vet du inte vad du ska göra med grejerna, står du kanske där ensam som Svarte-Petter med din smart-board eller iPad och undrar vad som hände. 
Vi visar på vårt föredrag vilken kompetens förvaltning, skolledning och lärare behöver för att utveckla skolan digitalt. Konsten är att jobba och organiera verksameheten effektivare. Då öppnar sig möjligheterna att höja resultaten och spara många miljoner i budgeten.
Vi ger skolpolitiker, förvaltning och skolledning insikt och kunskap om digitalieringens hot och möjligheter.

 

- Digitaliseringens hot & möjligheter.
- Framtidens lärande, roller o funktioner.
- Vad är vems digitala kompetens?
- Digitala strategier, Bärbar - surfplatta, BYOD?
- Nya sätt att arbeta och organisera undervisningen.
- Nya tjänster/verksamheter, underlag/marknader & intäkter.

VINSTER:

1. Lösning på lärarbristen.
2. Sparade miljoner i skolbudgeten.
3. Högre PISA, betyg, meritvärden och resultat.
4. Flextid & plats för lärare och elever.
Pris: 18.000 + moms + resa utanför Stor-stockholm. Tid: 1,5 tim. Boka här.

Innehåll

PÅ 1,5 TIMME LÄR VI DIG HUR MAN UPPNÅR HÖGRE RESULTAT MED IT I SKOLAN

IT-utvecklingen i skolan har de senaste åren varit mycket snabb. Fler än 200 kommuner har sk 1-1 satsningar, där man köpt in datorer eller iPads/läsplattor för många miljoner. Dessvärre är det väldigt få som har en strategi för hur man ska använda IT i skolan.
Några drivs av att man "måste hänga med" andra av läroplanens skrivningar om IT-kompetens. För många har IT bara blivit en avancerad skrivmaskin och ett problem för lärarna när eleverna uppdaterar Instagram- och Facebookstatus i stället för att följa med på lektionen.

Orsakerna kan vara många, men den huvudsakliga har att göra med brist på strategier för hur IT skall införas, accepteras, användas och framförallt hur det skall utveckla skolan och leda till nya lärstilar, arbetsmetoder och högre resultat. Allt för många är upptagna med frågan om hur man får in IT i undervisningen, när det handlar om hur man bedriver undervisning med IT.
Vårt föredrag visar vägen till en lönsam IT-investering. Där IT är verktyget för att komma till rätta med många av skolans problem och utveckla nya effektiva arbetssätt till glädje och nytta för både lärare och elever. 

ettnolltunnel

INNEHÅLL

TEKNIK-STRATEGI

 • Att välja plattform: LMS Lärplattform, Fria resurser eller sociala media?
 • Val av utrustning: BYOD? Bärbar, Läsplatta och smart mobil.
 • Accessvägar: Lokala nät i skolan, hemma eller överallt?

 

MÅL-STRATEGI

 • Lösa problem?
 • Höja resultaten?
 • Ökad effektivitet?

 

METOD-STRATEGI

 • Uppgiftsinventering, Nya arbetsmetoder
 • 80 -20 regeln, Alla ska inte frälsas
 • Prioriteringar, Nyttovärden, kritiska volymer

 

INFÖRANDE-STRATEGI

 • Förutsägbarhet, Avsiktlighet, Konskevens
 • Införandetakt
 • Minsta kritiska volym användare & tjänster
 • Policy och riktlinjer

 

FÖRANKRINGS-STRATEGIER

 • Kommunicera vision, mål och resultat
 • Incentives för lärare
 • Incentives för elever
 • Gamifikation, Vad kan vi lära av online-spelen?

 

MÅLGRUPP: Skolledning, Skolförvaltningen, 

FÖRKUNSKAPER: Inga

RESULTAT: Du får konkreta och direkt användbara råd för att skapa en egen IT-strategi redan imorgon.

Fler artiklar...

GTranslate

Swedish Chinese (Traditional) English French German Hindi Japanese Thai

NÄTRASTVAKTEN

DIN DIGITALA RÅDGIVARE

Första 15 min är gratis.
Därefter 500:- + moms/15 min.

KLICKA HÄR

Tekniska krav: Webbläsare..
Kamera, mikrofon och projektor gör det mycket bättre.
Betala med Swish eller kort via PayPal.
(Boka tid direkt i min kalender här.)
Go to top