HemTjänster

VÅRA FÖREDRAG Del 1

Tjänster

SKOLANS DIGITALISERING

mellan keyboard

För många har skolans digitalisering lett till merarbete och ökade kostnader, i stället för tvärtom. Orsaken är brist på rätt kunskap. Det har blivit för mycket fokus på handhavande, istället för nya effektivare sätt att jobba och organisera verksamheten.
Få, om någon, har en IT-strategi för införande av ny teknik och hur det ska leda till sparad tid, pengar och högre resultat. Många pratar om digitaliseringen, men jobbar inte digitalt.
Utan struktur och strategi är det stor risk att både lärare och elever nästa termin flyr till en annan skola. Vet du inte vad du ska göra med grejerna, står du kanske där ensam som Svarte-Petter med din smart-board eller iPad och undrar vad som hände. 
Vi visar på vårt föredrag vilken kompetens förvaltning, skolledning och lärare behöver för att utveckla skolan digitalt. Konsten är att jobba och organiera verksameheten effektivare. Då öppnar sig möjligheterna att höja resultaten och spara många miljoner i budgeten.
Vi ger skolpolitiker, förvaltning och skolledning insikt och kunskap om digitalieringens hot och möjligheter.

 

- Digitaliseringens hot & möjligheter.
- Framtidens lärande, roller o funktioner.
- Vad är vems digitala kompetens?
- Digitala strategier, Bärbar - surfplatta, BYOD?
- Nya sätt att arbeta och organisera undervisningen.
- Nya tjänster/verksamheter, underlag/marknader & intäkter.

VINSTER:

1. Lösning på lärarbristen.
2. Sparade miljoner i skolbudgeten.
3. Högre PISA, betyg, meritvärden och resultat.
4. Flextid & plats för lärare och elever.
Pris: 18.000 + moms + resa utanför Stor-stockholm. Tid: 1,5 tim. Boka här.

Innehåll

PÅ 1,5 TIMME LÄR VI DIG HUR MAN UPPNÅR HÖGRE RESULTAT MED IT I SKOLAN

IT-utvecklingen i skolan har de senaste åren varit mycket snabb. Fler än 200 kommuner har sk 1-1 satsningar, där man köpt in datorer eller iPads/läsplattor för många miljoner. Dessvärre är det väldigt få som har en strategi för hur man ska använda IT i skolan.
Några drivs av att man "måste hänga med" andra av läroplanens skrivningar om IT-kompetens. För många har IT bara blivit en avancerad skrivmaskin och ett problem för lärarna när eleverna uppdaterar Instagram- och Facebookstatus i stället för att följa med på lektionen.

Orsakerna kan vara många, men den huvudsakliga har att göra med brist på strategier för hur IT skall införas, accepteras, användas och framförallt hur det skall utveckla skolan och leda till nya lärstilar, arbetsmetoder och högre resultat. Allt för många är upptagna med frågan om hur man får in IT i undervisningen, när det handlar om hur man bedriver undervisning med IT.
Vårt föredrag visar vägen till en lönsam IT-investering. Där IT är verktyget för att komma till rätta med många av skolans problem och utveckla nya effektiva arbetssätt till glädje och nytta för både lärare och elever. 

ettnolltunnel

INNEHÅLL

TEKNIK-STRATEGI

 • Att välja plattform: LMS Lärplattform, Fria resurser eller sociala media?
 • Val av utrustning: BYOD? Bärbar, Läsplatta och smart mobil.
 • Accessvägar: Lokala nät i skolan, hemma eller överallt?

 

MÅL-STRATEGI

 • Lösa problem?
 • Höja resultaten?
 • Ökad effektivitet?

 

METOD-STRATEGI

 • Uppgiftsinventering, Nya arbetsmetoder
 • 80 -20 regeln, Alla ska inte frälsas
 • Prioriteringar, Nyttovärden, kritiska volymer

 

INFÖRANDE-STRATEGI

 • Förutsägbarhet, Avsiktlighet, Konskevens
 • Införandetakt
 • Minsta kritiska volym användare & tjänster
 • Policy och riktlinjer

 

FÖRANKRINGS-STRATEGIER

 • Kommunicera vision, mål och resultat
 • Incentives för lärare
 • Incentives för elever
 • Gamifikation, Vad kan vi lära av online-spelen?

 

MÅLGRUPP: Skolledning, Skolförvaltningen, 

FÖRKUNSKAPER: Inga

RESULTAT: Du får konkreta och direkt användbara råd för att skapa en egen IT-strategi redan imorgon.

Bakgrund

På 1,5 tim lär vi ut strategierna hur IT leder till högre resultat i skolan.

IT i skolan handlar om mycket mer än elevernas eller lärarnas IT-kompetens. IT är också nyckeln till många av skolans traditionella problem med brist på tid och resurser. IT är verktyget för att utveckla verksamheten med nya arbetssätt och metoder.
IT-utvecklingen i skolan är nu mycket snabb och den som inte hänger med eller gör rätt saker, riskerar att förlora vakna lärare och elever som också vill jobba på ett mer tidsenligt sätt.

vagskyltar

Är du säker ni är på rätt väg? Undvik 3 års farligt IT-experimenterande och gör rätt från början!

IT innebär ett paradigmskifte där alla begrepp som relaterar till tid och rum, kan omprövas.
Vad menar vi egentligen med: 
 • Skola, En fyrkantig byggnad där man lär ut kunskap?
 • Lektion, En bestämd lokal, viss tid?
 • Termin, En tidsperiod?
 • Årskurs, En viss studietakt utifrån barnens tillverkningsår?
 • Läromedel, Från A-Ö i linjära kapitel?
 • Lärare, En person som förmedlar kunskap till 30 elever samtidigt i en viss lokal?
Måste det vara så?
Följer du bara läroplanen när det gäller IT riskerar du gå under. IT i skolan handlar mer om din skolas framtid, än om elevernas IT-kompetens. Det handlar inte heller om lärarnas IT-kompetens, utan att förstå hur man kan utvecklar nya arbetsmetoder, pedagogik och organiserar skolan med en helt ny infrastruktur. För att lösa dagens, problem och behov av att höja resultaten i skolan.
Föredraget kommer inte i något avseende handla om eller beröra: Vilka appar eller knappar som är bäst. Inte om man ska använda Evernote, Prezi, iMovie, Garageband, Todaysmeet, Corkboard, Titanpad, Wordclouds, Pinterest, Bambuser, Screen cast o matic, Educreation, Storybird, Skype, Wiki, eller Storymaker som inte har något som helst att göra med verksamhetsutveckling eller IT-strategier.

Upplägg

UPPLÄGG

Kostar det för mycket att skicka alla på kurs? Vilka kan inte åka till SETT, BETT i London eller gå på teachmeet? Var lugn. Vi kommer till dig med kunskapen. Det blir inga resekostnader. Transporten tar ingen tid alls. Du får sova i din egen säng på natten. Du kommer utvilad till jobbet nästa dag. Våra föredrag kan du lyssna på i dina egna lokaler. Du behöver bara ordna med lokalen och utrustning.

100% GARANTI

Vi garanterar att en majoritet av åhörarna blir nöjda. Annars får ni tillbaka pengarna utan några krussiduller.

UTRUSTNING

Ni står för lokal där det finns en Pc (ej Mac) med 2 USB-portar. Den har en fungerande anslutning till Internet och projektor. Mikrofon, helst headset.

DOKUMENTATION

Alla deltagare får tillgång till dokumentation, dvs kopior av alla bilder som visas.

PRIS:

Är du intresserad av våra föredrag, lämna en intresseanmälan här. Då får du mer detaljer och prisuppgifter. Generellt lämnar vi bra rabatt om man bokar flera föredrag samtidigt.

FINANSIERING

Är du intresserad av våra föredrag men har svårt att få ihop ekonomin? Berätta om hur du vill göra och vi kan ge dig förslag på finansiering.

REFERENSER:

Se alla nöjda kunder här.

UTVÄRDERINGAR:

Se vad deltagare har tyckt här.


SETT I PRESS:

Se vad radio, TV och tidningar rapporterar om våra föredrag här.

Innehåll

HUR KOMMER MAN VIDARE FRÅN 1:1

TILL NEXT LEVEL?

Har ni hållit på med IT ett tag, men de stora vinsterna uteblivit? Kanske har det också varit trögt att få med alla på tåget? Inte ens eleverna är sugna på IT i undervisningen? Har allt för mycket kommit att handla om teknik och att få det att fungera? I Falkenberg har man nu engagerat forskare att titta närmare på varför resultaten uteblir.

 

BrainS

DIGITAL KOMPETENS BARA FÖR ELEVERNA?

Många IKT-strategier handlar om EU´s nyckelkompetenser, digital-kompetens, 21´entury skills, entrepenöriellt lärande och SAMR-modellen. För de flesta blir det mest en fråga om PIM, appar, knappar och handhavande av olika utrustningar. Det är kanske dags att komma vidare och se lite mer konkreta resultat?

 

Vad står det i er IKT-strategi om att sparar pengar, utveckla nya arbetssätt och metoder? Finns det en strategi för hur man ska få med sig motsträviga lärare och elever i sin IT-satsning?
Många IKT-strategier innehåller mål om vad eleverna skall kunna. Däremot hittar man ingenting om vad lärarna, rektorn eller förvaltningen behöver kunna för att utveckla undervisningen.

 

ANVÄNDER IT PÅ FEL SÄTT
Flera färska undersökningar från bl.a. SkolverketSkolverket, och SkolinspektionenSkolinspektionen, visar att skolorna använder IT på fel sätt och att personalen saknar utbildning om hur man förebygger nätmobbing och utvecklar undervisningen med IT.

Är du intresserad av hur man löser många av skolans problem och utvecklar lärandet? Är det dags att gå vidare från PIM, iMovie, Evernote och Storybird?

På 1,5 tim kan ni spara mycket tid, pengar och snabbt komma på rätt spår.

PÅ 1,5 TIMME LÄR VI DIG HUR MAN FÅR UT MER RESULTAT AV SIN EN-TILL-EN SATSNING

 BrainS

FÖREDRAGET HANDLAR OM:

ÄNDRAT SYNSÄTT

FRÅN IT I UNDERVISNINGEN TILL UNDERVISNING MED IT

 

FRÅN TEKNIKSTYRD TILL BEHOVSSTYRD UTVECKLING

VAD VILL VI UPPNÅ? Lösa problem?, Nå högre resultat? Alla godkända?
HUR SKA VI KOMMA DIT?  Få mer pengar? Frigöra resurser? Arbeta på nytt sätt?

 

BEHOV AV STRUKTUR

POLICY OCH RIKTLINJER
LEDNING OCH STYRNING
ARBETSMETODER

 

MOTIV & INCENTIVES

HUR MOTIVERAR MAN LÄRARNA?
HUR MOTIVERAR MAN ELEVERNA?
 

ORGANISATION

SKALFÖRDELAR
NYA FUNKTIONER OCH STÖDFUNKTIONER
NYA ARBETSUPPGIFTER
NYA KARRIÄRVÄGAR

 

MÅLGRUPP: Skolledning, Lärare, alla kategorier.

FÖRKUNSKAPER: Datorvana, Erfarenhet/Förståelse av 1-1

RESULTAT: Du får konkreta och direkt användbara råd för att lyfta er 1-1 satsning till klart mätbara högre och resultat.

Fler artiklar...

GTranslate

Swedish Chinese (Traditional) English French German Hindi Japanese Thai

NÄTRASTVAKTEN

DIN DIGITALA RÅDGIVARE

Första 15 min är gratis.
Därefter 500:- + moms/15 min.

KLICKA HÄR

Tekniska krav: Webbläsare..
Kamera, mikrofon och projektor gör det mycket bättre.
Betala med Swish eller kort via PayPal.
(Boka tid direkt i min kalender här.)
Go to top