HemTjänster

VÅRA FÖREDRAG Del 1

Tjänster

KOMMUNENS DIGITALISERING

vagskyltar

Digitaliseringen erbjuder fantastiska möjligheter för alla kommuner att öka service och samtidigt spara mycket tid och pengar. Digitaliseringen öppnar för tillväxt och nya tjänster istället för avfolkning och nedläggning. Vi visar hur din kommun snabbt kan förbättra och utveckla lokal service, öka värde på mark och fastigheter och starta helt nya och lönsamma verksamheter.
I avfolkningstider med sjunkande service och minkskat skatteunderlag är det svårt att tillhandahålla bra service och tjänster. Många ser bara en utväg, - att skära och spara i en nedåtgående spiral...
Vi visar med vårt föredrag hur kommunen kan bli en attraktiv plats för både arbete och boende. Ni kommer att kunna utveckla nya verksamheter som får kommunen att blomstra, växa och frodas, oavsett var i landet ni befinner er...
Om man bara förstår hur, kan digitaliseringen innebär fantastiska möjligheter. Det handlar mer om att se hur man organiserar och jobbar digitalt, än att trycka på appar och knappar. Utan begränsingar av tid och plats, blir din kommun centralort, ett musklick från Stockholm, New York och Shanghai.

 

- Trendspaning, Hur blir den digitala framtiden?
- Nya sätt att arbeta o organisera verksamheter.
- Nya digitala affärsmöjligheter.
- Vilka åtgärder gör en "framtidskommun"?

VINSTER:

1. Tillväxt & nya arbetstillfällen.
2. Nya tjänster & ökad service.
3. Spara mycket tid & pengar.
4. Ökat värde på mark o lokaler.
Pris: 18.000 + moms + resa utanför Stor-stockholm. Tid: 1,5 tim. Boka här.

Innehåll

SKOLANS DIGITALA FRAMTID
Vad skolpolitiker, förvaltning, fack och skolledning behöver veta om IT-utveckling.

 Har du inflytande över skolans verksamhet?
 Hur ska du leda skolan in i framtiden?
 Har du rätt digital kompetens?

Ett föredrag på 1,5 tim, som ger dig de väsentligaste pusselbitarna du behöver för att utforma och påverka:

SKOLANS DIGITALA FRAMTID

Målgrupp: Skolpolitiker, förvaltning, fack, skolledning

 vagskyltar

BAKGRUND

Skolan står inför ett paradigmskifte. IT-utvecklingen kommer ha dramatiska konsekvenser för skolan. Alla begrepp i skolan som relaterar till tid och rum kommer behöva omprövas. Vad är en skola, läsår, årskurs, klassrum, lektion, lärare eller ett läromedel?
Är en lektion något som pågår i en viss lokal, en viss tid med vissa personer? Med den nya tekniken kan en lektion pågå närsomhelst, varsomhelst med vem som helst, överallt, alltid, flera gånger och till en merkostnad av 0 kronor. Det är snarare tvärtom möjligt att spara mycket pengar.
Snart är skolan öppen dygnet runt 24/365. Alla eleverna har tillgång till de bästa lärarna, dygnet runt. Var och en studerar i sin egen takt, utifrån sina egna förutsättningar och lärstilar.

 

FRAMTIDENS ETTOR OCH NOLLOR

pussel

Tror du inte det? Så är det iaf i alla andra verksamheter i samhället utanför skolan. Allt finns i mobilen. Alla finns i mobilen, tom dina elever finns där, men många ser det mer som ett problem.
Den som tänker sig möta framtiden i klassrummet med att söka fakta på nätet, med källkritik och upphovsrätt behöver tänka om. Jomen, det står i läroplanen Lgr11 om digital kompetens.
Jovisst, men där står inget om vad skolpolitiker, förvaltningen, skolledningen eller lärarna behöver ha för digital kompetens för att utveckla undervisningen. Tror du att det räcker med att släppa surfplattor i knät på lärarna och säga - nu kör vi?

 

SKOLVERKET OCH UTBILDNINGSMINISTERN EN DEL AV PROBLEMET

Rektors- och lärarutbildningen har stora brister eller total avsaknad av IT-frågor. Detta beroende på att Skolverket planerat utbildningen 2009 för 5 år framåt och gör inget som inte framgår av regleringsbrevet.
Allt för många som jobbar med dessa frågor inom departementet eller myndigheter har sin bakgrund i den gamla (S) ITiS-yran och bär mer sig drygt 15 år gamla värderingar. Störst orsak är hänförbar till Utbildningsministern och hans statssekreterare.
Det finns inga nationella riktlinjer, visioner eller strategier. Var och en är utlämnade till sin egen kompetensnivå. Skolans enda stöd är den nya läroplanen Lgr11. Den talar om elevernas digitala kompetens, men ingenting om vilken IT-kompetens förvaltning, lärare eller skolledning behöver för att utveckla undervisningen.
Konsekvenserna blir stor kapitalförstörelse och förlorade år för flera årskullar. De som förstår att använda IT på rätt sätt kommer att bli så effektiva och attraktiva att de kommer slå ut många skolor. Vem som ska tillhöra den digitala framtidens ettor eller nollor, bestämmer du som har beslutanderätt och inflytande över skolutvecklingen.

 

INNEHÅLL:


OMVÄRLDSANALYS

Vad är det som händer? Vad visar forskning och utvärderingar? Politiska insikter, visioner, strategier och myndighetsdirektiv.

TRENDSPANING

Vart är IT-utvecklingen på väg? Mobilitet, Responsive design, 1-3 är mer än 1-1, molntjänster, 4g/5g mobila-nät, priser mobila enheter.

KONSEKVENSER

Den digitala klyftan, ökad konkurrens, lärar- och elevflykt, förlorad tid och pengar, utslagning.

NYA MÖJLIGHETER

Högre resultat, individuell studietakt, skolan öppen 24/365, Spara miljoner/miljarder, lönsamma IT-investeringar.

POLITISKA MÖJLIGHETER

Konkret framtidsvision, individuellt lärande, lärarens roll, effektivare organisering, konkurrenskraft och exportmöjligheter,
Tillgång till de bästa lärarna, läromedel, verkligt likvärdig skola, miljövinster minskade transporter, lokala enheter, bättre lokalutnyttjande, full kontroll på verksamheten,

KOMPETENSKRAV

Vad behöver skolledning och lärare ha för digital kompetens? Vad är ett digitalt ledarskap?

Gör en intresseanmälan här.

Upplägg

UPPLÄGG

Kostar det för mycket att skicka alla på kurs? Vilka kan inte åka till SETT, BETT i London eller gå på teachmeet? Var lugn. Vi kommer till dig med kunskapen. Det blir inga resekostnader. Transporten tar ingen tid alls. Du får sova i din egen säng på natten. Du kommer utvilad till jobbet nästa dag. Våra föredrag kan du lyssna på i dina egna lokaler. Du behöver bara ordna med lokalen och utrustning.

100% GARANTI

Vi garanterar att en majoritet av åhörarna blir nöjda. Annars får ni tillbaka pengarna utan några krussiduller.

UTRUSTNING

Ni står för lokal där det finns en Pc (ej Mac) med 2 USB-portar. Den har en fungerande anslutning till Internet och projektor. Mikrofon, helst headset.

DOKUMENTATION

Alla deltagare får tillgång till dokumentation, dvs kopior av alla bilder som visas.

PRIS:

Är du intresserad av våra föredrag, lämna en intresseanmälan här. Då får du mer detaljer och prisuppgifter. Generellt lämnar vi bra rabatt om man bokar flera föredrag samtidigt.

FINANSIERING

Är du intresserad av våra föredrag men har svårt att få ihop ekonomin? Berätta om hur du vill göra och vi kan ge dig förslag på finansiering.

REFERENSER:

Se alla nöjda kunder här.

UTVÄRDERINGAR:

Se vad deltagare har tyckt här.


SETT I PRESS:

Se vad radio, TV och tidningar rapporterar om våra föredrag här.

Digitala tåget stannar hos alla!

 ETT FÖREDRAG PÅ 1,5 TIM OM

DIGITAL TRANSFORMATION SOM DIREKT
GER HELT NYA JOBB & TILLVÄXT

mellan digtunnel


Vad skulle det betyda om höghastighetståget stannade hos er 2025? Tänk om det digitala tåget, som går med ljusets hastighet, kommer redan nästa månad! 

GÖR INTRESSEANMÄLAN HÄR

 
Vi står inför ett paradigmskifte. Digitaliseringen håller på att lösa upp alla gränser och förändra hur vi jobbar och organiserar alla verksamheter. Det kommer ha stora konsekvenser för hela samhället. Många jobb (50%) kommer försvinna. För att vara på rätt sida om ekvationen gäller det att förstå vilka som blir det nya jobben.
När tid och plats inte lägre begränsar uppstår helt nya möjligheter. Framförallt i glesbygden, förorter och mindre kommuner. Det som tidigare var nackdelar, kommer snabbt vändas till fördelar för er på den digitala marknaden.Ni behöver inte vänta på att bredband når ut till varje by eller buske.
Avfolkning och minskad service kan lätt vända till helt nya jobb, utveckling och tillväxt. Allt som krävs är att du förstår vad allt prat om digitalisering, transformation, disruptive technolgies kan betyda för er och omvandlas till konkreta strategier för framtiden. Resedetaljer och biljett för Det digitala tåget till framtiden, kan du boka här.

 

Har ni bredband fram till kommunen kan det bli verklighet direkt. Kommunen kan skapa förutsättningar för helt nya jobb och verksamheter. Allt som krävs är förståelse för digitaliseringens egenskaper, tänka lite ”utanför boxen” och ett ”resecentrum” där ”tåget” kan stanna.

Framtidsforskarna säger att hälften av alla jobb kommer försvinna, men vilka som blir de nya är det få som vet. Det berättar vi på vårt föredrag!

Vi visar på vårt föredrag hur kommunen, med några enkla grepp och lite nytänkande kan skapa:

 Helt nya jobb & verksamheter
 Tillväxt, hopp & framtidstro
 Ökad in/återflyttning & skatteunderlag
 Ökat värde på mark, lokaler och bostäder
 Ökad samhällsservice & tjänster
 Ökad tillgång till lokal service
 Ökad tillgång kultur & nöje

 

SKOLANS DIGITALISERING

mellan keyboard

För många har skolans digitalisering lett till merarbete och ökade kostnader, i stället för tvärtom. Orsaken är brist på rätt kunskap. Det har blivit för mycket fokus på handhavande, istället för nya effektivare sätt att jobba och organisera verksamheten.
Få, om någon, har en IT-strategi för införande av ny teknik och hur det ska leda till sparad tid, pengar och högre resultat. Många pratar om digitaliseringen, men jobbar inte digitalt.
Utan struktur och strategi är det stor risk att både lärare och elever nästa termin flyr till en annan skola. Vet du inte vad du ska göra med grejerna, står du kanske där ensam som Svarte-Petter med din smart-board eller iPad och undrar vad som hände. 
Vi visar på vårt föredrag vilken kompetens förvaltning, skolledning och lärare behöver för att utveckla skolan digitalt. Konsten är att jobba och organiera verksameheten effektivare. Då öppnar sig möjligheterna att höja resultaten och spara många miljoner i budgeten.
Vi ger skolpolitiker, förvaltning och skolledning insikt och kunskap om digitalieringens hot och möjligheter.

 

- Digitaliseringens hot & möjligheter.
- Framtidens lärande, roller o funktioner.
- Vad är vems digitala kompetens?
- Digitala strategier, Bärbar - surfplatta, BYOD?
- Nya sätt att arbeta och organisera undervisningen.
- Nya tjänster/verksamheter, underlag/marknader & intäkter.

VINSTER:

1. Lösning på lärarbristen.
2. Sparade miljoner i skolbudgeten.
3. Högre PISA, betyg, meritvärden och resultat.
4. Flextid & plats för lärare och elever.
Pris: 18.000 + moms + resa utanför Stor-stockholm. Tid: 1,5 tim. Boka här.

Fler artiklar...

GTranslate

Swedish Chinese (Traditional) English French German Hindi Japanese Thai

NÄTRASTVAKTEN

DIN DIGITALA RÅDGIVARE

Första 15 min är gratis.
Därefter 500:- + moms/15 min.

KLICKA HÄR

Tekniska krav: Webbläsare..
Kamera, mikrofon och projektor gör det mycket bättre.
Betala med Swish eller kort via PayPal.
(Boka tid direkt i min kalender här.)
Go to top